Online slovník a překladač

Výsledek překladu ability to search host

Počet nalezených překladů: >100 (0.00261 s)

ability to search host

schopnost vyhledat hostitele [eko.]

get to

začínat v:
dostat se do
dostat se k
mít účinek na
najít odezvu u
ovlivnit v:
přijet v:

ability

schopnost n:
dovednost n:
zdatnost n:
důvtip
způsobilost
vlohy n:
zručnost

to


ke (dat)
ku (dat)
k (dat)
do
aby

come to

začínat v:
dojíždět
dojet
dojít
docházet
přijít k rozumu

refer to

upozornit na
odkaz na
poukázat na
odkázat na
odvolávat se na

search

hledat v:
vyhledávat v:
pátrání n:
hledání

due to

kvůli
v důsledku
zásluhou

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to a fault

příliš
až příliš

speak to

oslovit
oslovovat

represent to

vysvětlit v:
objasnit v:

host computer

hostitelský počítač
hlavní počítač

host

spousta
hostitel

had to

musil
musel

fail to

nedokázat v:
ne- v:

explain to

vyložit někomu
vysvětlit

consent to

přisvědčit v:
souhlas s

compared to

oproti
v porovnání s

ability to pay

solventnost n:
platební schopnost n:

vital cycle adaptation of parasite and host

přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele [eko.]

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to edge

jít na okraji v:

to deposit

uložení [eko.]

to date

dosud adv:

to boot

k dobru

to blame

obviňovat v:

to be subject to st

podléhat čemu

to all

všem

to a friend

příteli

to Mr.

panu

talking to

vyhubování n:

spring to

přiskočit v:

set-to

rozepře n:

search warrant

domovní prohlídka

search party

pátrací četa n:

search out

vypátrat v:

search for

hledat

regard to

ohled na n:

preference for host

preference hostitele [eko.]

military ability

brannost n:

magical ability

magická schopnost n: [fráz.]

host plant

hostitelská rostlina [eko.]

host of parasite

hostitel parazita [eko.]

has to

musí

extend to

sahat k

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

defensive host reaction

obranná reakce hostitele [eko.]

conve to

dopravovat v:

connect to

napojit v:

conform to

podřídit v:

confine to

omezit se na v:

close to

blízko [obec.]

cling to

přisát se (by sucking)

administrative ability

organizační schopnost

ability to damage plant

schopnost poškodit rostlinu [eko.]

ability to

schopen (něčeho) n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena