Online slovník a překladač

Výsledek překladu abiogenic landscape

Počet nalezených překladů: 65 (0.00163 s)

abiogenic landscape

abiogenní krajina [eko.]

landscape

krajina n:
kraj
krajinomalba

water management landscape

vodohospodářská krajina [eko.]

vertical landscape relation

vertikální vazba krajiny [eko.]

urban landscape

sídelní krajina [eko.]

technogenic landscape

technogenní krajina (geochemie) [eko.]

spontaneous development of landscape

samovolný vývoj krajiny [eko.]

special landscape conservation

speciální ochrana krajiny [eko.]

social-economic landscape function

sociálně-ekonomická funkce krajiny [eko.]

resistance of landscape

odolnost krajiny [eko.]

regulation of landscape

regulace krajiny [eko.]

regime of landscape utilization

režim využívání krajiny [eko.]

recreation landscape

rekreační krajina [eko.]

protected landscape area

chráněná krajinná oblast [eko.]

pollution of landscape

znečištění krajiny [eko.]

orientation of landscape

usměrňování krajiny [eko.]

non-reversable landscape change

nevratná změna krajiny [eko.]

nature landscape

přírodní krajina [eko.]

load standard of landscape

norma zatížení krajiny [eko.]

load of landscape

zatížení krajiny [eko.]

limiting load value of landscape

mezní dovolené zatížení krajiny [eko.]

landscape structure

struktura krajiny [eko.]

landscape self-purification

samočištění krajiny [eko.]

landscape self regulation

autoregulace krajiny [eko.]

landscape scene

krajinka n:

landscape remaking

přetváření krajiny [eko.]

landscape recultivation

rekultivace krajiny [eko.]

landscape productivity

produktivita krajiny [eko.]

landscape potential

potenciál krajiny [eko.]

landscape planning

plánování krajiny [eko.]

landscape physiognomy

fyziognomie krajiny [eko.]

landscape optimalization

optimalizace krajiny [eko.]

landscape management

péče o krajinu [eko.]

landscape improvement

meliorace krajiny [eko.]

landscape gardener

zahradní architekt

landscape function

fungování krajiny [eko.]

landscape formation factor

faktor formování krajiny [eko.]

landscape exploitation

exploatace krajiny [eko.]

landscape ethology

etologie krajiny [eko.]

landscape equipment

vybavenost krajiny [eko.]

landscape element

krajinný prvek [eko.]

landscape ecology

krajinná ekologie [eko.]

landscape dynamics

dynamika krajiny [eko.]

landscape diversity

diverzita krajiny [eko.]

landscape degradation

degradace krajiny [eko.]

landscape conservation

ochrana krajiny [eko.]

landscape component

složka krajiny [eko.]

landscape capacity

kapacita krajiny [eko.]

landscape border

hranice krajiny [eko.]

landscape balance

rovnováha krajiny [eko.]

landscape alteration

změna krajiny [eko.]

landscape administration

řízení krajiny [eko.]

industrial landscape

průmyslová krajina [eko.]

horizontal landscape relation

horizontální vazba krajiny [eko.]

development of landscape

vývoj krajiny [eko.]

critical landscape state

kritický stav krajiny [eko.]

biogenic landscape

biogenní krajina [eko.]

anthropogenic landscape alteration

antropogenní změna krajiny [eko.]

anthropogenic landscape

antropogenní krajina [eko.]

anthropogenic impact on landscape

antropogenní působení na krajinu [eko.]

agricultural landscape

zemědělská krajina [eko.]

agricultural and wooded landscape

zemědělsko-lesní krajina [eko.]

agricultural and industrial landscape

zemědělsko-průmyslová krajina [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena