Online slovník a překladač

Výsledek překladu abiotic environmental component

Počet nalezených překladů: >100 (0.00217 s)

abiotic environmental component

abiotická složka prostředí [eko.]

environmental impact assessment

environmental impact assessment EIA [eko.]
EIA environmental impact assessment [eko.]
hodnocení ekologických vlivů [eko.]

environmental impact

vliv na prostředí
vliv na životní prostředí [eko.]
environmentální dopad [eko.]

environmental

týkající se prostředí
ekologický adj:
environmentální adj:

Global Environmental Monitoring System

GEMS Global Environmental Monitoring System [eko.]
globální systém monitoringu životního prostředí [eko.]
Global Environmental Monitoring System GEMS [eko.]

environmental performance

environmentální profil organizace [eko.]
environmentální profil [eko.]

environmental impact statement

environmental impact statement EIS [eko.]
EIS environmental impact statement [eko.]

component

složka
komponenta n:

National Environmental Policy Act

NEPA National Environmental Policy Act [eko.]
National Environmental Policy Act NEPA [eko.]

European Environmental Bureau

European Environmental Bureau EEB [eko.]
EEB European Environmental Bureau [eko.]

Environmental Protection Agency

EPA Environmental Protection Agency [eko.]
Environmental Protection Agency EPA [eko.]

Council on Environmental Quality

Council on Environmental Quality CEQ [eko.]
CEQ Council on Environmental Quality [eko.]

system component

složka systému [eko.]

self-declared environmental claim

vlastní environmentální tvrzení [eko.]

secondary environmental quality standard

sekundární norma kvality prostředí [eko.]

qualified environmental claim

kvalifikované environmentální tvrzení [eko.]

product environmental criteria

environmentální kritéria výrobku [eko.]

primary environmental quality standard

primární norma kvality prostředí [eko.]

polluting component

znečišťující složka (vodní hospodářství) [eko.]

life cycle environmental impact

environmentální dopady životního cyklu [eko.]

life cycle environmental assessment

hodnocení dopadů životního cyklu [eko.]

lead environmental auditor

vedoucí environmentální auditor [eko.]

landscape component

složka krajiny [eko.]

indirect environmental benefits

nepřímé environmentální výnosy [eko.]

global environmental facility

globální environmentální vybavenost [eko.]

environmetal component

složka prostředí [eko.]

environmental quality standard

norma kvality prostředí [eko.]

environmental public policy

státní ekologická politika [eko.]

environmental pollution

znečištění životního prostředí

environmental policy instruments

nástroje environmentální péče [eko.]

environmental pesticide stability

stabilita pesticidu v prostředí [eko.]

environmental performance indicator

indikátor environmentálního profilu [eko.]

environmental performance evaluation

hodnocení environmentálního profilu [eko.]

environmental performance criterion

kritérium environmentálního profilu [eko.]

environmental performance bonds

závazky k environmentálnímu chování [eko.]

environmental objective

environmentální cíl [eko.]

environmental mechanism

environmentální mechanismus [eko.]

environmental management system audit

audit systému environmentálního managementu [eko.]

environmental levy

environmentální daň [eko.]

environmental labelling

označování ekologicky šetrných výrobků [eko.]

environmental label

environmentální značka [eko.]

environmental inventory analysis

inventarizační analýza [eko.]

environmental improvement assessment

hodnocení možností zlepšení [eko.]

environmental impact classification

klasifikace ekologických vlivů [eko.]

environmental impact assessment directive

direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí [eko.]

environmental impact assessment (eia)

hodnocení vlivů [eko.]

environmental health

hygiena prostředí [eko.]

environmental factor

faktor prostředí [eko.]

environmental ethic

environmentální etika [eko.]

environmental epidemiology

epidemiologie prostředí [eko.]

environmental engineering

technologie prostředí [eko.]

environmental economics

environmentální ekonomie [eko.]

environmental defense fund

fond environmentální obrany [eko.]

environmental declaration

environmentální prohlášení [eko.]

environmental consumerism

environmentální konzumismus [eko.]

environmental condition indicator

indikátor stavu životního prostředí [eko.]

environmental component

složka prostředí [eko.]

environmental commons

Společné environmentální statky [eko.]

environmental claims

ekologická prohlášení (reklama) [eko.]

environmental claim verification

ověření environmentálního tvrzení [eko.]

environmental claim

environmentální tvrzení [eko.]

environmental characterization

charakterizace ekologických vlivů [eko.]

environmental burden

zátěž [eko.]

environmental behaviour

environmentální chování [eko.]

environmental auditor

environmentální auditor [eko.]

environmental audit

environmentální audit [eko.]

environmental assets, types of

environmentální jmění, různé druhy [eko.]

environmental assets, sustainability

environmentální jmění, udržitelnost [eko.]

environmental assets, resource allocation.

environmentální jmění, alokace zdrojů [eko.]

environmental aspect

hledisko vztahu k životnímu prostředí, [eko.]

environmental allocation

alokace, přidělení, promítnutí [eko.]

environmental adders

environmentální sčítání [eko.]

direct environmental benefit

přímý environmentální přínos [eko.]

direct component

stejnosměrná složka n: [el.]

contamining component

znečišťující složka (vodní hospodářství) [eko.]

chemical component

chemická složka (systému) [eko.]

biotic environmental component

biotická složka prostředí [eko.]

biological component

biologická složka (systému) [eko.]

basic component of environment

základní složka prostředí [eko.]

agri-environmental

eko-zemědělský [eko.]

active pesticide component

účinná látka pesticidu [eko.]

abiotic factor

abiotický faktor [eko.]

Global Environmental Facility, GEF

globální environmentální možnosti [eko.]

Environmental Impact Statement EIS.

prohlášení o environmentálním vlivu - EIS [eko.]

Environmental Defence Fund

Environmental Defence Fund [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena