Online slovník a překladač

Výsledek překladu abiotic factor

Počet nalezených překladů: 36 (0.00112 s)

abiotic factor

abiotický faktor [eko.]

factor

moment n:
jednatel
agent n:
podslovo [mat.]
činitel, agent, faktor [eko.]
dělitel [mat.]
faktor
činitel
okolnost n:

scale factor

konstanta stupnice
měřítko n:

characterization factor

charakterizační faktor [eko.]
charterizační faktor [eko.]

water erosion factor

faktor vodní eroze [eko.]

uncertainty factor (UF)

faktor nejistoty [eko.]

slope factor

faktor směrnice [eko.]

safeguard factor

míra zabezpečenosti [eko.]

resource (factor) market

zdrojový (faktorový) trh [eko.]

power factor

účiník n: [el.]

physiographic factor

abiotický faktor [eko.]

modifying factor (MF)

modifikující faktor [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

limiting factor

limitující faktor [eko.]

landscape formation factor

faktor formování krajiny [eko.]

heliogeophysical factor

heliogeofyzikální faktor [eko.]

environmental factor

faktor prostředí [eko.]

edaphic factor

edafický faktor [eko.]

ecological factor

ekologický faktor [eko.]

dominating factor

dominanta n:

deoxygenation factor

dezoxygenační součinitel [eko.]

common factor

společný jmenovatel

biotic factor

biotický faktor [eko.]

association factor

asociační faktor

anthropogenic factor

antropogenní faktor [eko.]

abiotic environmental component

abiotická složka prostředí [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena