Online slovník a překladač

Výsledek překladu able to work

Počet nalezených překladů: >100 (0.00198 s)

able to work

práceschopný

work

činnost n:
práce n:
pracovní adj:
čin n:
továrna n:
dílna n:
obhospodařovat v:
hníst
dělat
způsobit v:
působit v:
výroba n:
zaměstnání n:
dílo n:
fungovat v:
pracovat v:
účinkovat v:

work up

vyvinout v:
vypracovat v:
propracovat v:
pobouřit v:
nastudovat v:

work out

vyřešit v:
rozluštit v: [frsl.]
cvičit v:
dopadnout v:
vypracovat v:

work in

vmísit v:
přimísit v:
přimíchat v:
dostat se dovnitř v:
vmontovat v:

be able

dovést
moct
umět
moci

able

nadaný adj:
dovedný adj:
schopný adj:
zdatný adj:

you are able

můžeme
můžeš
můžete

work to rule

pomalá práce n:
druh pracovního protestu n:
striktní dodržování n:

work over

vzít si do parády v:
podávat si v:
přepracovat v:

work off

zbavit se v:
odpracovat v:
vylít si zlost v:

work through

propracovat v:
razit si cestu v:

work on

pokračovat v práci v:
pracovat na v:

was able

mohl v:
byl schopen v:

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

they are able

můžou
mohou

dirty work

podlost n:
špinavost n:

come-at-able

přístupný adj:
dosažitelný adj:

able-bodied

schopen [voj.]
tělesně schopný

I am able

můžu
mohu

work-to-rule

druh pracovního protestu

work-shy

štítící se práce adj:

work station

pracovní stanice n: [it.]

work permit

pracovní povolení

work of art

dílo n:

work hard

pilně pracovat v:

work habits

pracovní návyky

work force

pracovní síla

work farm

pracovní farma

work ethic

etika práce n:

trellis-work

mřížovina n:

to work flexitime

pohyblivá prac. doba

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to be subject to st

podléhat čemu

social work

sociální péče

out of work

bez práce

make-work

nouzová práce pro nezaměstnané

lathe work

soustružení v:

is able

může

incentive to work

pobídka k práci n:

hydromelioration work

hydromeliorační dílo [eko.]

go out to work

chodit do práce

finishing work

dokončovací práce [stav.]

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

at work

v práci

able to pay

solventní

able to compete

konkurenceschopný

able seaman

námořník první třídy

ABLE ACE

Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment [zkr.] [voj.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena