Online slovník a překladač

Výsledek překladu abnegate a right

Počet nalezených překladů: 75 (0.00145 s)

abnegate a right

vzdát se práva

right

opravdový adj:
nárok n:
doprava adv:
napravo
hned
přímý
přímo
pořádně
pravice n:
pravicový adj:
právě
rovnou
skutečný adj:
spravedlivě
spravedlivý adj:
správně
zrovna adv:
pravda
vpravo adv:
správný adj:
právo
pravý
ihned

right of way

právo v jízdě
právo průchodu
právo průjezdu
přednost v jízdě

right away

ihned
okamžitě
rovnou
hned

all right

v pořádku
dobře
souhlasím
správně

right off the bat

hned nazačátek [idiom]
přímo z pálky [idiom]
hned zpočátku [idiom]

right-minded

poctivý adj:
čestný adj:

right wing

pravé křídlo n:
pravice n:

right on

výborně!
přímo na n:

right as rain

vítaný [idiom]
přirozeně dobrý [idiom]

on the right

vpravo
napravo

far-right

extrémně pravicový
reakcionářský

abnegate

zříct se
vzdát se

usufruct right

užívací právo [eko.]

to the right

doprava

subscription right

upisovací právo [fin.]

right-winger

pravičák n:

right-wing

pravicový

right-hander

pravák n:

right-handedness

používání pravé ruky

right-handed

pravoruký adj:

right-hand side

pravá strana

right-hand

pravý

right-back

pravý zadák ve fotbale

right triangle

pravoúhlý trojúhelník n: [mat.]

right to

právo na (acc)

right side

líc

right half-plane

pravá komplexní polorovina [mat.]

right angle

pravý úhel [mat.]

put right

napravit v:

market allocation and property-right structures

tržní alokace a struktura vlastnických práv [eko.]

from the right

zprava

damn right

proklatě správně adj:

bias, property right

zkreslení, vlastnické právo [eko.]

at the right moment

v pravý čas

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena