Online slovník a překladač

Výsledek překladu about

Počet nalezených překladů: 96 (0.00209 s)

about

kvůli
asi
dokola
o
kolem
okolo
o čem
přibližně
po
sem tam
aktivní
v čem
být připravený
u sebe
u
skoro
stran čeho

about him

na něho
o něm

about us

o nás

about time

načase

about face

čelem vzad

cast about

prohledávat v:
pátrat v:
rozvažovat v:
slídit v:
uvažovat v:

hang about

poflakovat se
potloukat se
potulovat se
postávat v:

beat about

mrskat se
prohledávat v:
slídit v:
šátrat v:

set about

začínat [id.]
pustit se do
dát se do

look about

rozhlížet se v:
hlídat (situaci) v:
zkoumat (situaci) v:

just about

přibližně
skoro
jen o

walk about

procházet se v:
chodit sem a tam v:

talk about

mluvit o
hovořit o

see about

vzít si na starost n:
postarat se o

remember about

vzpomínat si na
vzpomenout si na

mess about

povalovat se
flákat se

make no bones about

nenamítat vůči [fráz.]
nepochybně tvrdit, že

lounge about

vysedávat v:
okounět v:

lie about

povalovat se
válet se

knock about

otloukat v:
třískat v:

get about

cestovat v:
pohybovat se

forget about

zapomenout na v:
zapomínat na v:

crazy about

bláznivý do
zblázněný do

come about

stát se v:
udát se v:

bustle about

chvátat v:
pospíšit si

bring about

způsobit v:
zapříčinit v:

wrong about

v nepořádku s [id.]

wild about

zuřivý po adj:

what ever are you about?

copak děláš?

think about

přemýšlet o

take about

provádět v:

set about the task of -ing

pustit se do [id.]

rush about

honit se - hnát se

order sb. about

buzerovat (někoho)

muck about

poflakovat se v: [hovor.]

makes no bones about

nenamítat vůči

mad about

zblázněný do

go about

začínat [id.]

find out about

dovědět se o

complain about

postěžovat si

bother (about)

trápit (se) (něčím) v:

boss sb. about

buzerovat (někoho)

bitch (about)

stěžovat si (na) v: [slang]

be about to

chystat se

be about

hodlat v:

bandy about

oťuknout v:

ask about

ptát se na v:

all about

ohledně něčeho (viz pozn.) [id.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena