Online slovník a překladač

Výsledek překladu about us

Počet nalezených překladů: >100 (0.00108 s)

about us

o nás

about

dokola
asi
kvůli
o
kolem
okolo
aktivní
v čem
být připravený
u sebe
u
skoro
stran čeho
sem tam
o čem
po
přibližně

cast about

slídit v:
uvažovat v:
rozvažovat v:
pátrat v:
prohledávat v:

hang about

poflakovat se
postávat v:
potulovat se
potloukat se

beat about

mrskat se
prohledávat v:
slídit v:
šátrat v:

us

námi (ins)
nás
nám

set about

začínat [id.]
pustit se do
dát se do

look about

zkoumat (situaci) v:
hlídat (situaci) v:
rozhlížet se v:

just about

jen o
přibližně
skoro

walk about

procházet se v:
chodit sem a tam v:

talk about

mluvit o
hovořit o

see about

vzít si na starost n:
postarat se o

remember about

vzpomínat si na
vzpomenout si na

mess about

povalovat se
flákat se

lounge about

vysedávat v:
okounět v:

lie about

povalovat se
válet se

knock about

otloukat v:
třískat v:

get about

cestovat v:
pohybovat se

forget about

zapomenout na v:
zapomínat na v:

crazy about

bláznivý do
zblázněný do

come about

udát se v:
stát se v:

bustle about

pospíšit si
chvátat v:

bring about

zapříčinit v:
způsobit v:

about him

na něho
o něm

wrong about

v nepořádku s [id.]

with us

s námi

wild about

zuřivý po adj:

think about

přemýšlet o

take about

provádět v:

rush about

honit se - hnát se

order sb. about

buzerovat (někoho)

muck about

poflakovat se v: [hovor.]

makes no bones about

nenamítat vůči

mad about

zblázněný do

let us say

respektive

let us

dovolte

go about

začínat [id.]

find out about

dovědět se o

contact us

kontaktujte nás

complain about

postěžovat si

check (US)

šek

bother (about)

trápit (se) (něčím) v:

boss sb. about

buzerovat (někoho)

bitch (about)

stěžovat si (na) v: [slang]

be about to

chystat se

be about

hodlat v:

bandy about

oťuknout v:

ask about

ptát se na v:

all about

ohledně něčeho (viz pozn.) [id.]

about time

načase

about face

čelem vzad

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena