Online slovník a překladač

Výsledek překladu above all

Počet nalezených překladů: >100 (0.00242 s)

above all

především

all

všechny pl.
všechen
všeho
vše
veškerý
celý n:
všech pl.
všichni
všechno
celá adj:
zcela n:
celek n:
úplně

above

výše uvedený
shora uvedený
nad
nahoru
nahoře
shora
nade
výše

all right

v pořádku
dobře
správně
souhlasím

above-board

poctivý adj:
poctivě
čestně
bezelstně

after all

konec konců
přece jen
nakonec

above par

nad průměrem
nad paritou
nad pari

all-purpose

víceúčelový adj:
univerzální adj:

all-out

totální adj:
mohutný adj:

all-encompassing

všeobsahující adj:
všeobecný adj:

all night

celou noc
celonoční adj:

all in all

celkově adj:
dohromady

all in

unavený [amer.]
vyčerpaný [amer.]

all clear

volno n:
konec poplachu

you all

vy

y'all

vám všem pron:

to all

všem

they all

oni všichni

the be-all, end-all

nejlepší adj: [id.]

mentioned above

výše zmíněný

fuck all

srát na všechny, všechno

cure-all

všelék n:

catch-all

všehochuť

be-all, end-all

být nejlepší ze všech v: [id.]

be above

štítit se v:

at all

vůbec

all-time

absolutní adj:

all-star

hvězdný výběr

all-rounder

všestranný člověk

all-round

všestranný adj:

all-powerful

všemocný adj:

all-night

celonoční adj:

all-inclusive

vše obsahující adj:

all-in

vše obsahující adj:

all-important

nejdůležitější adj:

all-fired

ohromný adj:

all-embracing

všeobecný

all-day

celodenní adj:

all-clear

povolení k pokračování n:

all-around

kolem dokola

all-American

celoamerický

all wet

mýlit se v:

all week

celý týden

all thumbs

nešikovný adj:

all things to all people

každý dostane dost n:

all the

celý adj:

all star

borec n: [hovor.]

all show

falešný adj:

all set

vše hotovo

all eyes

pozorně sledovat

all ears

nesmírně zvědavý

all day

celý den n:

all but

téměř

all along

po celou (tu) dobu

all about

ohledně něčeho (viz pozn.) [id.]

above-mentioned

dříve zmíněný

above understanding

mimo chápání [id.]

above the law

nepodléhající zákonům

above standard

nadprůměrný

above one's means

nad poměry [id.]

above me

na mě moc [id.]

above board

čestný [brit.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

a cut above

lepší výsledek

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena