Online slovník a překladač

Výsledek překladu above and beyond the call of duty

Počet nalezených překladů: >100 (0.00377 s)

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

out-of-the-way

odlehlý adj:
zastrčený adj:
zapadlý adj:
neobvyklý adj:
zvláštní adj:
bizarní adj:

Man and the Biosphere Programme

MAB Man and the Biosphere Programme [eko.]
MAB člověk a biosféra [eko.]
člověk a biosféra MAB [eko.]
Man and the Biosphere Programme MAB [eko.]

middle-of-the-road

středový adj:
obyčejný adj:

get the better of

vyzrát na
přelstít

for the sake of

kvůli
pro

define the boundaries of

vymezuje
vymezovat

cream of the crop

smetánka n:
jen ti nejlepší

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

Friends of the Earth

Friends of the Earth FOE [eko.]
FOE Friends of the Earth [eko.]

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO [eko.]
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations [eko.]

vital cycle adaptation of parasite and host

přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele [eko.]

to the value of

hodnotě

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

the whole of

celý

the one and alone

ten a žádný jiný [fráz.]

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

survival of the fittest

právo silnějšího

state-of-the-art

úroveň vědy

smooth and by the numbers

podle předpisů [fráz.]

run-of-the-mill

průměrný adj:

run of the mill

nic zvláštního

piece of the action

podíl

physical and chemical methods of waste disposal

fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu [eko.]

phase of the moon

fáze měsíce

out of the question

vyloučeno!

out of the box

v pořádku n:

out of the blue

z čista jasna adv: [idiom]

order of the day

heslo dne [fráz.]

one of the boys

jeden z chlapců

of the year

roku

of the three

tří

of the state

státu

of the second kind

druhého druhu n: [mat.]

of the process

procesu

of the house

domu

of the first kind

prvního druhu n: [mat.]

of the day

dne

middle-of-the-roader

člověk středu

middle of the roader

člověk středu

man-of-the-world

světák

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the reign of

za (gen)

in the name of

jménem

in the middle of

uprostřed něčeho

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

in the course of

během něčeho

get the hang of

pochopit v:

general of the army

generál armády

free of duty /duty-free/

bezcelní [eko.]

demonstrate the truth of

dávat za pravdu

customs duty /import duty/

clo /dovozní/ [eko.]

call the shots

rozhodovat o tom co se stane

call off the strike

odvolat stávku

call off the dogs

ať mě tví přátelé nechají!

by the end of the week

do konce týdne

by the end of

do konce (čeho)

breach of the peace

výtržnost n:

beyond the pale

za hranicí adj:

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

be part and parcel of st

být nedílnou součástí něčeho

be part and parcel of

patřit k

ball of the thumb

bříško

back of the neck

týl

at your beck and call

pracuje pro tebe

at the speed of

rychlostí

at the house of

u

at the hands of

v potyčce

ark of the covenant

archa úmluvy

all the way to Egery and back

cesta oklikou

all the bells and whistles

s mnoha funkcemi

ahead of the game

dokončit práci

ahead of the curve

mít lepší výkon

above the law

nepodléhající zákonům

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a piece of the action

podíl na zisku

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

Law of Supply and Demand

zákon nabídky a poptávky

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena