Online slovník a překladač

Výsledek překladu above board

Počet nalezených překladů: 75 (0.00167 s)

above board

čestný [brit.]

board

výbor
rada
tabule
nastupovat
nastoupit
nasednout
komise
deska
bednit v:
kolegium
paluba n:
palubní
lepenka n:
prkno n:
pult n:
šachovnice n:

above

nad
nahoru
nahoře
shora
nade
výše
shora uvedený
výše uvedený

above-board

bezelstně
poctivý adj:
poctivě
čestně

above par

nad pari
nad paritou
nad průměrem

drawing board

kreslicí prkno
rýsovací prkno

bulletin board

vývěska n:
nástěnka n:

National Radiological Protection Board

National Radiological Protection Board NRPB [eko.]
NRBP National Radiological Protection Board [eko.]

International Board for Plant Genetic Resources

IBPGR International Board for Plant Genetic Resources [eko.]
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR [eko.]

school board

školní komise

sandwich board

skládaná deska n:

rolling-board

vál v:

rolling board

vál v:

particle board

dřevotřísková deska n:

on-board

palubní adj:

on board

na palubě

notice-board

tabule

mentioned above

výše zmíněný

ironing-board

žehlicí prkno

ironing board

žehlicí prkno

half board

polopenze n:

free-board

převýšení koruny hráze [eko.]

editorial board

redakční rada n:

drawing-board

kreslicí prkno

circuit board

obvodová deska n: [el.]

board up

zabednit v:

board of management

management n:

board of directors

představenstvo n:

board game

desková hra

bed and board

byt a strava n:

be above

štítit se v:

baking-board

vál v:

back to the drawing board

začít znovu od nuly

across the board

přes palubu

above-mentioned

dříve zmíněný

above understanding

mimo chápání [id.]

above the law

nepodléhající zákonům

above standard

nadprůměrný

above one's means

nad poměry [id.]

above me

na mě moc [id.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

above all

především

a cut above

lepší výsledek

Board of Governors

správní rada [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena