Online slovník a překladač

Výsledek překladu above me

Počet nalezených překladů: 80 (0.00194 s)

above me

na mě moc [id.]

above

nahoru
nad
nahoře
shora
nade
výše
shora uvedený
výše uvedený

me

mně (dat/loc)
(acc/gen)
mne (acc/gen)
mnou

above-board

poctivý adj:
poctivě
čestně
bezelstně

forget-me-not

druh rostliny
pomněnka n:
poměnka

excuse me

s dovolením
promiňte
promiň

dear me

jémine interj:
proboha interj:
jejda interj:

above par

nad pari
nad paritou
nad průměrem

pardon me

omluvte mě [id.]
promiňte mi [id.]

give me

dát mi
dej mi

with me

se mnou

what's in it for me

co z toho budu mít

stand by me

stát při mně

spare me

ušetři mne

pleases me

zlíbí se mi

pick-me-up

posilující prostředek

mentioned above

výše zmíněný

me:

podle mě

make me do it

přimět mě k v:

let me get straight

pokud dobře rozumím [fráz.]

kiss me

polib mi [fráz.]

it seems to me

zdá se mi

in front of me

přede mnou

hand-me-down

obnošený adj:

give me a hand

pomoz mi

give me a call

zavolej mi

follow me!

za mnou

follow me

následujte mě

drive me crazy

přivádět k šílenství

cut me some slack

dej mi více času

cry me a river

falešný smutek

crack me up

rozesmívá mne

cover for me

pracuj za mne

clean me out

ukrást mi všechen majetek

catch me doing that

uvidíš mě dělat ...

catch me by surprise

zaskočilo mě ...

bowl me over

překvap mě v:

blow me over

je to neuvěřitelné

blow me down

být velmi překvapen

be there for me

stůj mi oporou

be above

štítit se v:

bawl me out

vynadej mi

bail me out

pomoz mi z problému!

as me

jako já

above-mentioned

dříve zmíněný

above understanding

mimo chápání [id.]

above the law

nepodléhající zákonům

above standard

nadprůměrný

above one's means

nad poměry [id.]

above board

čestný [brit.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

above all

především

a pick-me-up

životabudič

a little bird told me

někdo mi řekl

a cut above

lepší výsledek

Trust me.

Věr mi. [fráz.]

A guy like me don't need that sort of think.

Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat.

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena