Online slovník a překladač

Výsledek překladu above one's means

Počet nalezených překladů: >100 (0.00222 s)

above one's means

nad poměry [id.]

one

jeden
jedna
jedno
jednička n:
kdosi
jediný adj:
jednotka n:
někdo

above

shora
nad
nahoru
nahoře
nade
výše
shora uvedený
výše uvedený

one´s own

vlastní
své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svůj
svoje (various cases)

means

prostředky n: pl.
prostředek
finanční prostředky
možnosti
znamená v: 3.os.

above-board

poctivý adj:
poctivě
čestně
bezelstně

one by one

po jednom
jeden za druhým
jeden po druhém

by no means

v žádném případě
nikterak
nijak

by all means

všemožně
rozhodně
samozřejmě

above par

nad průměrem
nad paritou
nad pari

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

means of doing st

prostředek
prostředky k čemu

legal means

právní cesta
prostředky

by means of st

pomocí čeho
prostřednictvím čeho

by any means

jakkoli
jak se dá

whatever it means

cokoli to znamená phrase

ways and means

možnosti a způsoby

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

sixty-one

šedesát jedna

one-way

nevratný adj:

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

mentioned above

výše zmíněný

means-tested

zkoumání finanční situace

means of transport

dopravní prostředek

means of persuasion

přesvědčování

means of payment

platidlo

into one

v jedno

financial means

finanční prostředky

be above

štítit se v:

above-mentioned

dříve zmíněný

above understanding

mimo chápání [id.]

above the law

nepodléhající zákonům

above standard

nadprůměrný

above me

na mě moc [id.]

above board

čestný [brit.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

above all

především

a cut above

lepší výsledek

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena