Online slovník a překladač

Výsledek překladu above standard

Počet nalezených překladů: 65 (0.01036 s)

above standard

nadprůměrný

standard

normový adj:
normál
obvyklý adj:
směrnice
standardizovaný adj:
normální
uroveň
míra n:
norma n:
standardní adj:
vzor n:
měřítko n:
běžný adj:
pravidlo
standard n:
spisovný

above

nad
nahoru
nahoře
shora
nade
výše
shora uvedený
výše uvedený

above-board

poctivý adj:
poctivě
čestně
bezelstně

above par

nad pari
nad průměrem
nad paritou

standard of living

životní úroveň
životní standard

gold standard

zlatá měna n:
zlatý standard

water quality standard

norma jakosti vody [eko.]

water protection standard

norma pro ochranu vod [eko.]

sub-standard

neodpovídající standardu

standard rate

standartní sazba [eko.]

standard of value

měřítko hodnoty

standard of life

životní úroveň n:

standard language

spisovný

standard deviation

směrodatná odchylka n:

secondary environmental quality standard

sekundární norma kvality prostředí [eko.]

safe minimum standard

minimální bezpečný standard [eko.]

primary environmental quality standard

primární norma kvality prostředí [eko.]

non-standard

nestandardní adj:

mentioned above

výše zmíněný

load standard of landscape

norma zatížení krajiny [eko.]

living standard

životní úroveň

environmental quality standard

norma kvality prostředí [eko.]

efficiency standard

standard efektivnosti [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

be above

štítit se v:

ambient air standard

ambient air standard [eko.]

above-mentioned

dříve zmíněný

above understanding

mimo chápání [id.]

above the law

nepodléhající zákonům

above one's means

nad poměry [id.]

above me

na mě moc [id.]

above board

čestný [brit.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

above all

především

a cut above

lepší výsledek

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena