Online slovník a překladač

Výsledek překladu above understanding

Počet nalezených překladů: 35 (0.0005 s)

above understanding

mimo chápání [id.]

understanding

dorozumění
znalý adj:
vzájemný souhlas
pochopení
chápání
chápavý adj:
chápající
porozumění n:

above

nad
výše uvedený
shora uvedený
výše
nade
shora
nahoře
nahoru

above-board

bezelstně
čestně
poctivě
poctivý adj:

above par

nad průměrem
nad paritou
nad pari

mentioned above

výše zmíněný

be above

štítit se v:

above-mentioned

dříve zmíněný

above the law

nepodléhající zákonům

above standard

nadprůměrný

above one's means

nad poměry [id.]

above me

na mě moc [id.]

above board

čestný [brit.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

above all

především

a cut above

lepší výsledek

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena