Online slovník a překladač

Výsledek překladu abrasion test

Počet nalezených překladů: 66 (0.00163 s)

abrasion test

zkouška na otěr [tech.]

test

odzkoušet
otestovat v:
prověřit
testovat v:
zkouška n:
vyzkoušet
test
zkoušet

abrasion

abraze n:
odřenina n:
otěr n: [tech.]
oděrka n:
obrušování n:

field test

vyzkoušet v terénu
praktická zkouška n:
zkušební provoz
vyzkoušení v poli

test drive

testovací jízda n:
provést zkušební jízdu
zkušební jízda n:

biological test

biologický test [eko.]
biologický test (hydrobiologie) [eko.]
biotest (hydrobiologie) [eko.]

test-drive

provést zkušební jízdu
zkušební jízda n:

aptitude test

test vhodnosti
test způsobilosti

true-false test

zkouška správnosti

toxicological test

test toxicity [eko.]

toxicity test

test toxicity [eko.]

test-tube baby

dítě ze zkumavky

test-tube

zkumavka n:

test-fly

zkušebně létat

test tube

zkumavka n: [chem.]

test room

zkušebna n:

test pit

půdní sonda [eko.]

test pilot

zkušební pilot

test case

zkušební případ

test bore hole

kontrolní vrt [eko.]

temperature test

teplotní test (mikrobiologie) [eko.]

smoke test

zahořování n:

slump flow test

zkouška rozlití kužele [stav.]

self-test

samotestování, autodiagnostika n:

rabbit test

tehotenský test n: [slang.]

put to the test

podrobit zkoušce v:

pumping test

čerpací zkouška [eko.]

preliminary pesticide test

orientační zkoušky pesticidu [eko.]

plant test complex

testovací soubor rostlin [eko.]

plant test assortment

testovací sortiment rostlin [eko.]

pesticide evaluation test object

testovací objekt k hodnocení pesticidu [eko.]

personality test

test osobnosti

paternity test

test otcovství

organoleptic test

organoleptická zkouška [eko.]

indication test bore hole

indikační vrt [eko.]

field-test

vyzkoušet v terénu

ex-o-test

test ano-ne n: [psych.] 6 6

cytochromoxidase test

cytochromoxidázový test (mikrobiologie) [eko.]

coagulation jar test

koagulační zkouška [eko.]

blood test

krevní zkouška

acid test

test kyselosti

abrasion resistance

pevnost v oděru [tech.]

abrasion polishing

leštění broušením

abrasion dust

brusný prach [tech.]

abrasion belt

brusný pás [tech.]

Pareto improvement test

Parentův test zlepšení [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena