Online slovník a překladač

Výsledek překladu abrasive quality

Počet nalezených překladů: 66 (0.00166 s)

abrasive quality

brusivost n:

quality

schopnost n:
způsobilost n:
atribut n:
kvalita n: 4 4
stupeň
vlastnost n: 6 7
jakost n: 5 5
kvalitní adj:
dovednost n:

abrasive

brusný adj:
brousící v:
brusivo n:

quality assurance

zajištění kvality
zajištění jakosti [eko.]

data quality

kvalita dat [eko.]
kvalita údajů [eko.]

Council on Environmental Quality

CEQ Council on Environmental Quality [eko.]
Council on Environmental Quality CEQ [eko.]

water quality standard

norma jakosti vody [eko.]

water quality prognosis

prognóza jakosti vody [eko.]

water quality parameter

ukazatel jakosti vody [eko.]

water quality management

řízení jakosti vody vodního útvaru [eko.]

water quality inspection

kontrola jakosti vody [eko.]

water quality index

index jakosti vody [eko.]

water quality criterion

kritérium jakosti vody [eko.]

water quality class

třída jakosti vod [eko.]

water quality

jakost vody [eko.]

waste water purified to requested quality

odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost [eko.]

total quality management

řízení celkové kvality [eko.]

technologic water quality criterion

technologické kritérium jakosti vody [eko.]

superior in quality

kvalitnější

spray quality

jakost postřiku [eko.]

secondary environmental quality standard

sekundární norma kvality prostředí [eko.]

quality testing

zkoušení jakosti

quality control

řízení kvality

quality class

bonita [eko.]

primary environmental quality standard

primární norma kvality prostředí [eko.]

pisciculture water quality criterion

rybochovné kritérium jakosti vody [eko.]

irrigation water quality

jakost závlahové vody [eko.]

irrigation quality

jakost zavlažování [eko.]

hygienic water quality criterion

hygienické kritérium jakosti vody [eko.]

high-quality

vysoce kvalitní adj:

high quality

vysoce kvalitní adj:

good-quality

kvalitní

environmental quality standard

norma kvality prostředí [eko.]

economic water quality criterion

ekonomické kriterium jakosti vody [eko.]

ecological water quality criterion

ekologické kriterium jakosti vody [eko.]

drinking water quality parameter

ukazatel jakosti pitné vody [eko.]

data quality indicators (dqis)

indikátory kvality dat [eko.]

automatic water quality control system

automatizovaná soustava kontroly jakosti vody [eko.]

ambient water quality standards.

standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek) [eko.]

ambient air quality standards

standardy kvality ovzduší (imisní limity) [eko.]

accidental water quality deterioration

havarijní zhoršení jakosti vody [eko.]

abrasive segment

brusný segment n:

abrasive powder

brusný prášek n:

abrasive paper

papír brusný n:

abrasive material

brusný materiál n:

abrasive mark

stopa po brusivu n:

abrasive grain

brusné zrno n:

abrasive disk

brusný kotouč n:

abrasive cloth

brusné plátno n:

abrasive belt

brusný pás n:

abrasive band

brusný pás n:

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)

národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS) [eko.]

Air Quality Act

Air Quality Act [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena