Online slovník a překladač

Výsledek překladu abridge a sb. of st

Počet nalezených překladů: >100 (0.00162 s)

abridge a sb. of st.

zbavit v:

deal with st

pojednávat o čem
vyrovnat se s čím
řešit
vypořádat se s čím v:
vyřešit

intervene in st

intervenovat
vložit se do čeho
zasáhnout

affected by st

koho se něco týká
postižený čím
napadený čím

abridge

zkrátit v:
zbavit v:
zestručnit v:

to supply sb with st

dodat
poskytnout komu co

replaceable with st

zastupitelný
nahraditelný

replaceable by st

zastupitelný
nahraditelný

protection of st against st

chránění proti čemu
ochrana

means of doing st

prostředek
prostředky k čemu

indebtedness to sb

zavázanost
vděčnost komu

fall for st.

nechat se napálit [frsl.]
skočit na něco (nějaký trik) [frsl.]

distinguish from st

rozlišit
rozeznat od čeho

demand st from sb

žádat co po kom
žádat co od koho

by means of st

prostřednictvím čeho
pomocí čeho

borrow sth from sb

vypůjčit si něco od někoho
(vy)půjčit si něco od někoho

afford st

dopřát si (finančně)
dovolit si

abundant in st

bohatá na co
oplývající čím

without detriment to st

bez újmy na čem

wage on sth, sb

poštvat v: frazové sloveso

trade with sb

obchodovat s kým

trade st for st

vyměnit co za co

trade in st

obchodovat s čím

to the detriment of st

na úkor čeho

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

take sb. up on sth.

vzít koho za slovo

take measures to do st against st

přijmout opatření proti

substitute for st

náhražka čeho

substitute for sb

náhražka koho

stick to st

lpět na čem

st./sb. that is to be

budoucí

sea of st.

spousta

remove st from obscurity

vynést na světlo

regulation over st

regulace čeho

provide for sb

poskytovat věci potřebné k životu v:

press sb for st

požadovat po někom něco v:

order sb. about

buzerovat (někoho)

lend sth to sb

půjčit někomu něco

lend sb sth

půjčit někomu něco

get through to sb.

presvedcit nekoho o necem pozitivnim v:

earn sb's bread as

vydělávat si na chleba jako v:

do without st

obejít se bez čeho

division of st between sb

rozdělení čeho mezi koho

division of st among sb

rozdělení čeho mezi koho

demand for st

poptávka po čem

demand for sb

poptávka po kom

come again on st.

opakovat něco [frsl.]

boss sb. about

buzerovat (někoho)

be part and parcel of st

být nedílnou součástí něčeho

afraid be of st.

bát se

afflicted with st.

trpící (čím) v:

adjust st to st

přizpůsobit něčemu

adjust st

upravit

adjudge st. void

prohlásit za neplatné co

adjudge sb. to be guilty

uznat vinným koho

achieve st.

dosáhnout

accountable to sb. for st.

odpovědný

acceptance of st.

souhlas s n:

accede with st.

souhlasit s v:

abuse of st.

zneužití n:

abundant in st.

oplývající adj:

abundance of st.

nadbytek n:

abridge a sb. of rights

zbavit práv v:

St. Paul

hl.m. - Minnesota v USA n: [jmén.]

St. John's

hl.m. - Antigua n: [jmén.]

St. George's

hl.m. - Grenada n: [jmén.]

STVI / ST-TUC

Star Trek, sixth movie / 'The Undiscovered Country' [zkr.]

STV / ST-TFF

Star Trek, fifth movie / 'The Final Frontier' [zkr.]

STIV / ST-TVH

Star Trek, fourth movie / 'The Voyage Home' [zkr.]

STIII / ST-SFS

Star Trek, third movie / 'Search For Spock' [zkr.]

STII / ST-WOK

Star Trek, second movie / 'Wrath Of Khan' [zkr.]

STI / ST-TMP

Star Trek, first movie / The Motion Picture [zkr.]

ST-VOY

Star Trek, Voyager [zkr.]

ST-TOS

Star Trek, The Original Series [zkr.]

ST-TNG

Star Trek, The Next Generation [zkr.]

ST-DS9

Star Trek, Deep Space 9 [zkr.]

ST

Star Trek [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena