Online slovník a překladač

Výsledek překladu abrupt style

Počet nalezených překladů: 30 (0.00097 s)

abrupt style

nesouvislý styl

abrupt

náhlý adj:
nečekaný adj:
prudký adj:
příkrý adj:
strmý adj:
strohý adj:
nesouvislý adj:
neočekávaný adj:

style

sloh n:
stylizovat v:
styl n:
móda n:
formovat v:
čnělka n: [bot.]

raw-head-and-bloody-bones-style

strašidelný styl n:

old-style

zastaralý adj:

old style font

starodávné písmo n:

new-style

současný kalendář

more abrupt

prudší

life style

životní styl

in an abrupt manner

stroze

hair style

účes

essay-like style

esejistický

cramp your style

způsobit ti problémy

broad style

rozmáchlý styl

abrupt tern

prudká zatáčka

abrupt peak

strmý štít

abrupt interval

neočekávaná přestávka

Gothic style

gotika

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena