Online slovník a překladač

Výsledek překladu absence makes the heart grow fonder

Počet nalezených překladů: >100 (0.00183 s)

absence makes the heart grow fonder

střídmost dělá srdce nežnější

heart

srdce n:
drahoušek n:
duše n:
jádro n:
nitro n:
miláček
podstata n:
srdeční adj:
temperament n:
odvaha

grow

růst
narůstat v:
přibývat v:
roste
přerůst v
vyrůstat v:
narůst
pěstovat
grow/grew/grown v: [neprav.]
vyrůst

heart disease

srdeční slabost n:
srdeční vada n:
srdeční choroba n:
onemocnění srdce
nemocné srdce

absence

nedostatek n:
neexistence n:
nepřítomnost v:
neúčast
absence n:

the

ten n:
to n:
určitý člen
ta n:

heart failure

srdeční vada n:
srdeční mrtvice
selhání srdce

take heart

sebrat odvahu
vzmužit se v:

leave of absence

dovolená adj:
služební volno

heavy heart

těžké srdce
mít kámen na srdci

heart-whole

upřímný adj:
srdečný adj:

heart-rending

srdcervoucí adj:
drásající srdce

grow up

vyrůstat
vyrůst

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

with all my heart

z celého srdce adv:

what makes a difference

na čem záleží [fráz.]

the youngest

nejmladší

the angriest

nejvíce rozzlobený adj:

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

makes no bones about

nenamítat vůči

makes

dělá v:

know by heart

vědět z paměti v:

heart-warming

u srdce hřející

heart-to-heart

řeč od srdce

heart-searching

sebezpytování n:

heart-free

nezadaný adj:

heart murmur

šelest na srdci n:

heart attack

infarkt

have a heart

slitujte se!

grow wise

zmoudřet v:

grow together

srůst n:

grow over

zarůstat v:

grow old

zestárnout v:

grow into one

srůst n:

grow fond

oblíbit si v:

grow fat

ztloustnout

grow dark

setmět se v:

grow black

zčernat v:

four-chambered heart

čtyřkomorové strdce n:

fonder

milejší

cry her heart out

vybrečí si oči

cross my heart and hope to die

slibuji na svou čest

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

by heart

zpaměti

break your heart

zlomit ti srdce

bleeding heart

soucítící s poškozenými

black heart

borůvka n:

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

best interests at heart

s dobrým úmyslem

be heart

nazpaměť

at heart

na srdci

all work and no play makes Jack a dull boy

nepracuj příliš dlouho

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Purple Heart

Purpurové srdce [voj.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena