Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute agreement

Počet nalezených překladů: 59 (0.00144 s)

absolute agreement

naprostá shoda

agreement

dohoda
smlouva
domluva n:
souhlas n:
shoda n:
úmluva n:
ujednání n:
smlouva, dohoda [eko.]
dohodnout se
kontrakt n:

absolute

absolutistický adj:
absolutní adj:
neomezený adj:
úplný adj:
naprostý adj:

prenuptial agreement

předmanželská smlouva [práv.]
předmanželská dohoda [práv.]

premarital agreement

předmanželská smlouva [práv.]
předmanželská dohoda [práv.]

antenuptial agreement

předmanželská dohoda [práv.]
předmanželská smlouva [práv.]

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

čistý alkohol
absolutní alkohol

General Agreement on Tariffs and Trade

General Agreement on Tariffs and Trade GATT [eko.]
GATT General Agreement on Tariffs and Trade [eko.]

trade agreement

obchodní smlouva [eko.]

oral agreement

ústní dohoda

gentleman's agreement

gentlemanská dohoda [eko.]

framework agreement

rámcová dohoda

double taxation agreement

smlouva o dvojím zdanění [eko.]

by agreement

dohodou

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) [eko.]

General Agreement on Tariffs and Trade /GATT/

Všeobecná dohoda o clech a obchodu [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena