Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute alcohol

Počet nalezených překladů: 44 (0.00115 s)

absolute alcohol

čistý alkohol
absolutní alkohol

absolute

absolutistický adj:
absolutní adj:
neomezený adj:
úplný adj:
naprostý adj:

methyl alcohol

methanol [chem.]
methylalkohol [chem.]
metylalkohol [eko.]

grain alcohol

obilný líh
líh

ethyl alcohol

etylalkohol [eko.]
etanol

alcohol

líh
alkohol

absolute proof

přesvědčivý důkaz
pozitivní důkaz

wood alcohol

dřevný líh n:

under the influence of alcohol

pod vlivem alkoholu

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena