Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute command

Počet nalezených překladů: 60 (0.00141 s)

absolute command

důrazný rozkaz

command

velitelství n:
rozkázat
rozkazovat
vynutit si v:
operační
povel n:
poručit v:
velení n:
kontrolovat v:
nařídit v:
ovládat v:
pokyn n:
přikázat v:
rozkaz n:
velet v:
příkaz n:
dosáhnout
docílit

absolute

naprostý adj:
úplný adj:
neomezený adj:
absolutní adj:
absolutistický adj:

command economy

příkazová ekonomika
direktivní ekonomika

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

čistý alkohol
absolutní alkohol

word of command

povel n:

self-command

sebeovládání n:

emission reduction, command and control approach

redukce emisí, direktivní přístup [eko.]

command post

velitelské stanovišt

command module

řídící modul n:

command line

příkazový řádek [it.]

command and control.

direktivní řízení (příkaz a kontrola) [eko.]

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena