Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute error

Počet nalezených překladů: 52 (0.00165 s)

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

error

chyba
omyl
chyba, omyl [eko.]
blud n:
mýlka n:
odchylka n:
přehmat n:
vada n:

absolute

úplný adj:
neomezený adj:
absolutní adj:
absolutistický adj:
naprostý adj:

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

absolutní alkohol
čistý alkohol

typist's error

překlep n:

typing error

překlep n:

trial-and-error procedure

metoda pokus omyl

trial-and-error

metoda pokus omyl

relative error

relativní chyba n: [tech.]

off-by-one error

chyba spočívající v použití hodnoty o jednotku menší nebo větší [it.]

in error

omylem adv:

error signal

regulační odchylka

error correction code

kód pro opravu chyb n: [el.]

error bar

vymezení chyby

control error

regulační odchylka n: [tech.]

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena