Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute fool

Počet nalezených překladů: 47 (0.00066 s)

absolute fool

úplný hlupák

absolute

absolutní adj:
naprostý adj:
úplný adj:
neomezený adj:
absolutistický adj:

fool

bláznit v:
vůl n: [slang.]
blázen

fool around

flákat se v:
hrát si

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

čistý alkohol
absolutní alkohol

play the fool

dělat se hloupým

little fool

blázínek

fool's paradise

vysněný svět n:

fool away

promarnit v:

fool around with

pohrávat si s

act the fool

jančit v:

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

a fool and his money are soon parted

hýřil brzy nemá nic

April fool

aprílový žert

April Fool's Day

1. dubna n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena