Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute lethal dose (LD100)

Počet nalezených překladů: 70 (0.00169 s)

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

dose

dávat po dávkách
dóza n:
dávka
podávat dávku
porce n:

absolute

absolutistický adj:
neomezený adj:
úplný adj:
naprostý adj:
absolutní adj:

lethal

vraždící
smrtonosný
smrtelný
smrtící

absorbed dose

absorbovaná dávka (ioniz. záření) [eko.]
absorbovaná dávka [eko.]

absolute proof

přesvědčivý důkaz
pozitivní důkaz

absolute alcohol

absolutní alkohol
čistý alkohol

toxic dose

toxická dávka [eko.]

total dose

celková dávka [eko.]

sublethal pesticide dose

subletální dávka pesticidu [eko.]

stimulating pesticide dose

stimulující dávka pesticidu [eko.]

risk assessment, dose

hodnocení rizika, dávka [eko.]

regulatory dose (RgD)

regulační dávka [eko.]

reference dose (RfD)

referenční dávka [eko.]

prescribed pesticide dose

předepsaná dávka pesticidu [eko.]

pesticide dose

dávka pesticidu [eko.]

non-linear dose response relation

nelineární vztah dávka-odezva [eko.]

minimum lethal concentration

minimální smrtelná (letální) koncentrace [eko.]

medium pesticide lethal dose

střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50) [eko.]

medium lethal dose (LD50)

střední (smrtelná) letální dávka (LD50) [eko.]

medium effective dose (ED50)

střední účinná dávka (ED50) [eko.]

lethal pesticide dose

letální dávka pesticidu (LD100) [eko.]

lethal dose

letální dávka [eko.]

lethal concentration

letální koncentrace [eko.]

irrigation dose

závlahová dávka [eko.]

interspecies dose conversion

mezidruhový převod dávek [eko.]

human equivalent dose

ekvivalentní dávka pro člověka [eko.]

high-to-low-dose extrapolation

extrapolace do oblasti nízkých dávek [eko.]

harmless pesticide dose

neškodná dávka pesticidu [eko.]

estimated exposure dose (eed)

stanovená expoziční dávka [eko.]

dose-response relationship

vztah mezi dávkou a odpovědí [eko.]

dose-response approach

přístup dávka-odezva [eko.]

dose equivalent

dávkový ekvivalent [eko.]

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena