Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute loss

Počet nalezených překladů: 64 (0.00165 s)

absolute loss

naprostá ztráta

absolute

úplný adj:
naprostý adj:
absolutistický adj:
absolutní adj:
neomezený adj:

loss

porážka n:
prohra n:
ztráta n:

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

absolutní alkohol
čistý alkohol

water loss on soil surface

ztráta vody s povrchu půdy [eko.]

water loss on irrigated surface

ztráta vody na zavlažované ploše [eko.]

water loss in soil profile

ztráta vody v půdním profilu [eko.]

water loss in irrigation network

ztráta vody v závlahové síti [eko.]

water loss

ztráta vody [eko.]

trade loss

obchodní ztráta [eko.]

soil loss tolerance

přípustná eroze [eko.]

soil loss

smyv půdy [eko.]

reservoir water loss

ztráta vody z nádrže [eko.]

profit and loss account

výkaz zisků a ztrát

profit and loss

zisk a ztráta [zkr.] [fin.]

pressure loss

tlaková ztráta (závlahová síť) [eko.]

no loss of generality

bez ztráty na obecnosti

loss-making outflow

ztrátový odtok [eko.]

loss-leader

zboží lákající na nízkou cenu

loss leader

zboží lákající na nízkou cenu

loss caused by harmful organisms

ztráta způsobená škodlivými organismy [eko.]

irrigation water loss

ztráta závlahové vody [eko.]

head loss

výšková ztráta n: [tech.]

financial loss

finanční ztráta

capital loss

kapitálová ztráta

book loss

účetní ztráta

be finantial loss

být ztrátový

at a loss for words

být beze slov [id.]

at a loss

v rozpacích [id.]

alternate gain and loss

střídavý zisk a ztráta

actual loss caused by harmful organism

skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem [eko.]

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

a dead loss

úplná ztráta n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena