Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute physical scarcity

Počet nalezených překladů: 53 (0.0012 s)

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute

naprostý adj:
úplný adj:
neomezený adj:
absolutní adj:
absolutistický adj:

scarcity

nedostatek n:
vzácnost n:
omezené množství
nouze n:

physical

fyzikální adj:
fyzický n:
tělesný adj:

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

čistý alkohol
absolutní alkohol

scarcity value

ocenění vzácnosti [eko.]

scarcity rent

renta z vzácnosti [eko.]

scarcity of resources

vzácnost (omezenost) zdrojů [eko.]

physical training

tělovýchova

physical fitness

zdatnost

physical exercise

cvičení

physical evidence

důkaz [práv.]

physical evaporation

fyzikální vypařování [eko.]

physical education

tělocvik

physical attraction

fyzická přitažlivost

physical and chemical methods of waste disposal

fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu [eko.]

non-physical

nehmotný adj:

new scarcity

nová vzácnost [eko.]

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena