Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute promise

Počet nalezených překladů: 44 (0.00122 s)

absolute promise

bezpodmínečný slib

promise

příslib n:
přislíbit v:
slibovat v:
slib n:
slíbit v:

absolute

absolutní adj:
naprostý adj:
úplný adj:
neomezený adj:
absolutistický adj:

keep a promise

dostát slibu
dodržet slib

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

čistý alkohol
absolutní alkohol

promise the moon

slibovat hory doly

break a promise

porušit slib

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

a lick and a promise

rychlý úklid

I promise there will always be

slibuji, že tam vždycky bude [fráz.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena