Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute ruler

Počet nalezených překladů: 35 (0.00103 s)

absolute ruler

absolutní vládce

absolute

neomezený adj:
absolutní adj:
absolutistický adj:
úplný adj:
naprostý adj:

ruler

vládce
pravítko n:

absolute proof

přesvědčivý důkaz
pozitivní důkaz

absolute alcohol

absolutní alkohol
čistý alkohol

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena