Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute trust

Počet nalezených překladů: 55 (0.01767 s)

absolute trust

naprostá důvěra

trust

trust
víra
svěřenectví
nadace
společnost
věřit
důvěřovat v:
důvěra

absolute

naprostý adj:
úplný adj:
neomezený adj:
absolutní adj:
absolutistický adj:

investment trust

investiční společnost n:
investiční trust

absolute proof

pozitivní důkaz
přesvědčivý důkaz

absolute alcohol

čistý alkohol
absolutní alkohol

British Trust for Ornithology

BTO British Trust for Ornithology [eko.]
British Trust for Ornithology BTO [eko.]

unit trust

podílový fond

trust territory

svěřenecké území

trust company

depozitní banka n:

trust (company)

trast [eko.]

take something on trust

věřit něčemu [fráz.]

public trust doctrine.

teorie veřejné zodpovědnosti [eko.]

breach of trust

porušování povinnosti při správě cizího majetku n:

brain trust

skupina odborných poradců n:

anti-trust bills

protitrustové zákony

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

Trust me.

Věr mi. [fráz.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena