Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute value

Počet nalezených překladů: >100 (0.00153 s)

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

value

veličina n:
ohodnotit v:
odhadnout v:
bonita n:
částka n:
cenit si v:
oceňovat v:
ocenění n:
docenit v:
hodnotit v:
cenit v:
cena n:
hodnota n: [mat.]
ocenit v:
zhodnotit v:
stav n:

absolute

absolutistický adj:
naprostý adj:
úplný adj:
neomezený adj:
absolutní adj:

limiting value (LV)

GW mezná hodnota (něm.) [eko.]
LV mezná hodnota (angl.) [eko.]
mezná hodnota (MH) [eko.]
MH mezná hodnota [eko.]

indicative value (IV)

IH indikační hodnota [eko.]
indikační hodnota (IH) [eko.]
IV indikační hodnota (angl.) [eko.]
IW indikační hodnota (něm.) [eko.]

value-added tax

DPH
daň z přidané hodnoty

value index

hodnotový ukazatel
index hodnoty

real value

reálná hodnota
skutečná (reálná) hodnota [eko.]

par value

paritní hodnota [fin.]
měnová parita n: [fin.]

face value

berná mince
nominální hodnota

book value

bilanční hodnota n:
účetní hodnota n:

absolute proof

přesvědčivý důkaz
pozitivní důkaz

absolute alcohol

absolutní alkohol
čistý alkohol

value, instrumental

hodnota instrumentální (ekologická) [eko.]

value judgment

posouzení ceny

value judgements

hodnotové soudy [eko.]

value formulation

vyjádření hodnoty [eko.]

value added tax

daň z přidané hodnoty [eko.]

value added

přidaná hodnota [eko.]

use value, vicarious

užitná hodnota, delegovaná [eko.]

total economic value

celková ekonomická hodnota [eko.]

store of value

uchovatel hodnoty

standard of value

měřítko hodnoty

scarcity value

ocenění vzácnosti [eko.]

sales value

prodejní hodnota [eko.]

reference value

žádaná hodnota n: [tech.]

quasi-option value

kvazi-opční hodnota [eko.]

property value studies

studie hodnoty nemovitostí [eko.]

present value

současná hodnota

present discounted value

současná diskontovaná hodnota [eko.]

passive use value

pasivní užitná hodnota [eko.]

partial value

částečná hodnota [eko.]

pH-value

hodnota pH n: [chem.]

option value

opční hodnota [eko.]

non-use value

neužitná hodnota [eko.]

measure of value

míra hodnoty

market value

tržní hodnota n:

intrinsic value

vnitřní hodnota [eko.]

indirect value

nepřímá hodnota [eko.]

expected value

očekávaná hodnota

direct use value.

přímá užitná hodnota [eko.]

critical value

kritická hodnota [eko.]

bequest value.

hodnota odkazu [eko.]

at face value

podle vzhledu

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena