Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute zero

Počet nalezených překladů: 65 (0.00126 s)

absolute zero

absolutní nula [tech.]

zero

nula n:
zero n:
vynulovat v:
nulový adj:
nultý adj:
žádný adj:
nulovat v:

absolute

absolutistický adj:
absolutní adj:
neomezený adj:
úplný adj:
naprostý adj:

zero meridian

greenwichský poledník
nultý poledník
hlavní poledník

zero in on

zaměřit na něco v:
soustředit se na něco v:
zaměřit se na něco v:

zero population growth

nulový populační přírůstek
nulový přírustek obyvatelstva

zero kill

potlačení nul
vyloučení nul

zero in

zacílit v:
zamířit (střelnou zbraň), nastavit, zafixovat v:

zero hour

kritický okamžik n: [přen.]
"hodina H" n:

absolute proof

přesvědčivý důkaz
pozitivní důkaz

absolute alcohol

absolutní alkohol
čistý alkohol

zero-sum game

hra s nulovým součtem [eko.]

zero-sum

s nulovým součtem

zero-rated

nezdanitelný adj:

zero rating for VAT

nulová sazba daně z přidané hodnoty (DPH)

zero lash

nulová vůle

zero inflation

nulová inflace

zero indicator

nulový příznak

zero growth

nulový základ/růst

zero discharge goal

cíl nulového vypouštění [eko.]

sub-zero

záporný adj:

ground zero

označení pro bordel v pokoji studenta n: [slang.] [amer.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute power

absolutní síla

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena