Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolve from

Počet nalezených překladů: 89 (0.01308 s)

absolve from

zprostit čeho v:
osvobodit od v:

from

ode [obec.]
od [obec.]
se [obec.]
ze [obec.]
z [obec.]

down from

z [obec.]
ze [obec.]
s [obec.]
se [obec.]

subtract from sth

odčítat z čeho
odčítat od čeho
odečíst

apart from

kromě
mimo
nehledě na

start from scratch

začít od píky
začít od nuly

hear from

slyšet o
dostat zprávy od

from somewhere

odkudsi
odněkud

from beneath

zpod
zdola

distinguish from st

rozeznat od čeho
rozlišit

demand st from sb

žádat co po kom
žádat co od koho

borrow sth from sb

vypůjčit si něco od někoho
(vy)půjčit si něco od někoho

away from

od
ode

absolve

zprostit v:
osvobodit v:

withdraw money from

vyzvednout peníze z

wine from the cask

sudové víno n:

where from

odkud

unwind oneself from

vyvinout se

to withdraw money from an account

vyzvednout peníze z účtu

take from

odebrat v:

suffer from sth

trpět čím

shoot from the hip

střílet od boku

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

sample from water surface

vzorek z hladiny vody [eko.]

remove st from obscurity

vynést na světlo

refrain (from)

zdržet se (čeho) v:

pull away from

vyjíždět ze (zastávky a pod.) v:

prevent (from)

zamezit (čemu, v čem) v:

out from curiosity

ze zvědavosti

not far from

nedaleko

net property income from abroad

čistý příjem z majetku v zahraničí

live from hand to mouth

žít z ruky do huby, vycházet jen tak tak [fráz.]

keep away from

vyhnout se někomu v:

from without

zvenčí

from under

zpod

from time to time

občas

from there

odtud

from the right

zprava

from the inside

zevnitř

from the front

zpředu

from the back

zezadu

from now on

od teď napořád n: [fráz.]

from my point of view

podle mě

from my opinion

podle mě

from lowly sth. to lofty sth.

od skromných *** po vznešené *** [fráz.]

from here

odsud

from far

zdaleka n:

from deep

zhluboka

from day one

od prvního dne

from close up

zblízka

from childhood

odmala

from below

zdola

from behind

zezadu

from abroad

zahraniční

from a desire to

ve snaze

far from

daleko od

fade from public view

zmizet ze scény

emission from non-defined place

emise z nedefinovaného místa úniku [eko.]

emission from defined place

emise z definovaného místa úniku [eko.]

depart from

odejít

date from (century)

pocházet z (století)

date from

datovat se do v:

cut from the same cloth

velmi podobný

come from

pocházet z

aside from

stranou od

accrue from

vzejít z

abstractedly from

nezávisle na

absolve of

osvobodit z v:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena