Online slovník a překladač

Výsledek překladu absorbing power

Počet nalezených překladů: 58 (0.00148 s)

absorbing power

nasákavost n:

power

schopnost n:
mocnost n:
proud n:
moc n:
mocnina n: [mat.]
energie n:
příkon n: [el.]
síla n:
velmoc n:

power steering

řízení s posilovačem
servořízení n:

power of attorney

prokura n:
zmocňovací listina n:

power line

elektrické vedení n:
elektrovod n:

nuclear power

nukleární energie
jaderná energie

earning power

výdělečná činnost n:
výdělečnost n:

absorbing

absorbující adj: [chem.]
zaměstnávající adj:

x-ray absorbing glass

sklo pohlcující rentgenové paprsky n: [fyz.] 6 6

world power

světová velmoc n:

will power

síla vůle v:

wield power

vládnout v:

water power

vodní energie n:

thermal power station

tepelná elektrárna n:

stopping power

zastavující účinek (též zastavovací síla) n: [voj.]

renewable energy, hydro power

obnovitelná energie, vodní energie [eko.]

purchasing power parity theory

teorie parity kupní síly [fin.]

purchasing power parity

parita kupní síly [fin.]

purchasing power of a currency

kupní síla měny [fin.]

purchasing power

kupní síla [fin.]

predictive power

jasnovidectví adj:

power-station

elektrárna n:

power user

pokročilý uživatel

power station

elektrárna

power play

přesilovka [sport.]

power plant

elektrárna

power factor

účiník n: [el.]

power breaking

silové přerážení n: [sport.]

nuclear power station

jaderná elektrárna n:

nuclear power plant

jaderná elektrárna n:

monopsony power

síla monopsonu [eko.]

monopoly power and regulation.

síla monopolů a regulace [eko.]

monopoly power

monopolní síla (moc) [eko.]

moisture-absorbing

nasákavý adj:

market power

tržní síla [eko.]

magical power

magická síla n: [fráz.]

incentives for conservation of electrical power

podněty k šetření elektrické energie [eko.]

in power

u moci

great power

velmoc

enforcement power

prováděcí oprávnění

electric power integration

integrace elektrické energie [eko.]

balance of power

rovnováha sil

absolute power

absolutní síla

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena