Online slovník a překladač

Výsledek překladu absorptive well

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

absorptive well

hltač [eko.]

well

dobře 2 8
inu
dobrý adj:
správně adv:
tedy 4 7
nuže 7 6
nu 6 6
zdráv 3 6
vrt n:
pramen n:
pramenit v:
no 5 7
vřídlo
studna n:
vytrysknout v:
nádrž
zřídlo n:
pěkně adv:

absorptive

absorpční adj:
savý adj:
uchvátivý adj:
schopný uchvátit adj:

well-timed

příhodný adj:
včasný adj:
správně načasovaný adj:

well-tried

vyzkoušený adj:
odzkoušený adj:

well-read

sečtělý adj:
vzdělaný adj:

well-preserved

dobře zachovalý adj:
zachovalý adj:

well-nigh

skoro adv:
bezmála adv:

well-mannered

dobře vychovaný adj:
slušný adj:

well-made

dobře udělaný adj:
urostlý adj:

well-knit

dobře sestavený adj:
ucelený adj:

well-kept

dobře udržovaný adj:
pěstěný adj:

well-head

původ n:
zdroj

well-founded

odůvodněný adj:
opodstatněný adj:

well-established

zavedený adj:
osvědčený

well out

prýštit v:
vytrysknout v:

well off

dobře situovaný
finančně zajištěný

artesian well

artézská studně [eko.]
artézská studna

wishing-well

studna přání n:

well-worn

obnošený adj:

well-wisher

příznivec n:

well-turned

ladný adj:

well-taken

oprávněný adj:

well-spoken

mluvící zdvořile

well-placed

dobře umístěný adj:

well-paid

dobře placený adj:

well-ordered

spořádaný adj:

well-off

bohatý adj:

well-meant

dobře míněný adj:

well-meaning

s dobrým úmyslem adj:

well-known

známý adj:

well-informed

informovaný adj:

well-heeled

zazobaný n: [hovor.]

well-formed

dobře formovaný adj:

well-fixed

zámožný adj:

well-fed

vypasený adj:

well-equipped

dobře vybavený adj:

well-educated

vzdělaný adj:

well-earned

zasloužený adj:

well-done

dobře adv:

well-disposed

nakloněný adj:

well-developed

vyvinutý adj:

well-designed

dobře navržený adj:

well-connected

vlivný adj:

well-chosen

dobře zvolený adj:

well-built

dobře stavěný adj:

well-bred

z dobré rodiny adj:

well up

vyvřít v:

well proportioned

pěkně rostlý adj:

well established

dobře zavedený

water well

studna n:

ventilation well

větrací šachtice (odvodňování) [eko.]

regulation well

regulační šachtice [eko.]

really well

opravdu dobře

pretty well

docela dobře

house well

domovní studna [eko.]

get well

uzdravit se v:

extremely well

znamenitě

drainage well

drenážní šachtice [eko.]

do well

dařit se

bloody well

je to zatraceně pravda!

as well

rovněž [obec.]

all's well that ends well

konec dobrý všechno dobré

absorptive drain

pohlcovací drén [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena