Online slovník a překladač

Výsledek překladu abstractive use

Počet nalezených překladů: 45 (0.00121 s)

abstractive use

abstraktivní využití (vody) [eko.]

use

užití [eko.]
využívat
používání
použití
užívat v:
užít
používat v:
užívat, spotřebovat [eko.]
aplikace n:
využít
upotřebit v:
upotřebení n:
uplatnění n:
použít

in use

v užívání
používaný

what's the use

naplat - co naplat ?

water-use

nakládání s vodami [eko.]

water for industrial use

provozní voda [eko.]

use values

užitné hodnoty [eko.]

use value, vicarious

užitná hodnota, delegovaná [eko.]

use up

dobrat v:

use table

tabulka užití [eko.]

use (re-use; maintenance)

užití (opětné užití; údržba) [eko.]

total consumptive water use

celková vláhová potřeba [eko.]

riparian land use

užívání pozemků při vodních tocích [eko.]

re-use

opětné použití [eko.]

passive use value

pasivní užitná hodnota [eko.]

non-use value

neužitná hodnota [eko.]

non-abstractive use

neabstraktivní využití (vody) [eko.]

no use for

bez užitku

multiple resource use

vícenásobné užití zdrojů [eko.]

make use of sth

využít čeho

it's no use

naplat - co naplat ?

irretrievable water-use

nenávratné užívání vody [eko.]

intensity of use analysis

analýza intenzity využívání [eko.]

have no use for

nepotřebovat v:

end-use markets

trhy konečného užití [eko.]

don't use

nepoužívat

direct use value.

přímá užitná hodnota [eko.]

consumptive water-use

nenávratné užívání vody [eko.]

come into use

začít se používat

actual use

skutečné používání

abstractive

abstrakční adj:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena