Online slovník a překladač

Výsledek překladu abundant in st

Počet nalezených překladů: >100 (0.00271 s)

abundant in st

oplývající čím
bohatá na co

abundant in st.

oplývající adj:

deal with st

vyrovnat se s čím
vyřešit
řešit
pojednávat o čem
vypořádat se s čím v:

in

uvnitř
v (loc)
ve (loc)
dovnitř n:

abundant

vydatný adj:
oplývající adj:
hojný adj:
bohatý adj:

intervene in st

vložit se do čeho
zasáhnout
intervenovat

affected by st

postižený čím
napadený čím
koho se něco týká

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to supply sb with st

dodat
poskytnout komu co

replaceable with st

nahraditelný
zastupitelný

replaceable by st

zastupitelný
nahraditelný

protection of st against st

ochrana
chránění proti čemu

means of doing st

prostředky k čemu
prostředek

in-road

nájezd
zasahování

fall for st.

skočit na něco (nějaký trik) [frsl.]
nechat se napálit [frsl.]

distinguish from st

rozeznat od čeho
rozlišit

demand st from sb

žádat co od koho
žádat co po kom

by means of st

prostřednictvím čeho
pomocí čeho

afford st

dovolit si
dopřát si (finančně)

without detriment to st

bez újmy na čem

trade st for st

vyměnit co za co

trade in st

obchodovat s čím

to the detriment of st

na úkor čeho

to make a decision on st

učinit rozhodnutí týkající se čeho

to be subject to st

podléhat čemu

take measures to do st against st

přijmout opatření proti

take measures to do st

přijmout opatření k

substitute for st

náhražka čeho

stick to st

lpět na čem

st./sb. that is to be

budoucí

sea of st.

spousta

remove st from obscurity

vynést na světlo

regulation over st

regulace čeho

press sb for st

požadovat po někom něco v:

in-process

rozpracovaný adj:

in addition

navíc

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

held st in high regard

cenit si

do without st

obejít se bez čeho

division of st between sb

rozdělení čeho mezi koho

division of st among sb

rozdělení čeho mezi koho

demand for st

poptávka po čem

come again on st.

opakovat něco [frsl.]

be part and parcel of st

být nedílnou součástí něčeho

afraid be of st.

bát se

afflicted with st.

trpící (čím) v:

adjust st to st

přizpůsobit něčemu

adjust st

upravit

adjudge st. void

prohlásit za neplatné co

achieve st.

dosáhnout

accountable to sb. for st.

odpovědný

acceptance of st.

souhlas s n:

accede with st.

souhlasit s v:

abuse of st.

zneužití n:

abundance of st.

nadbytek n:

abridge a sb. of st.

zbavit v:

St. Paul

hl.m. - Minnesota v USA n: [jmén.]

St. John's

hl.m. - Antigua n: [jmén.]

St. George's

hl.m. - Grenada n: [jmén.]

STVI / ST-TUC

Star Trek, sixth movie / 'The Undiscovered Country' [zkr.]

STV / ST-TFF

Star Trek, fifth movie / 'The Final Frontier' [zkr.]

STIV / ST-TVH

Star Trek, fourth movie / 'The Voyage Home' [zkr.]

STIII / ST-SFS

Star Trek, third movie / 'Search For Spock' [zkr.]

STII / ST-WOK

Star Trek, second movie / 'Wrath Of Khan' [zkr.]

STI / ST-TMP

Star Trek, first movie / The Motion Picture [zkr.]

ST-VOY

Star Trek, Voyager [zkr.]

ST-TOS

Star Trek, The Original Series [zkr.]

ST-TNG

Star Trek, The Next Generation [zkr.]

ST-DS9

Star Trek, Deep Space 9 [zkr.]

ST

Star Trek [zkr.]

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena