Online slovník a překladač

Výsledek překladu abuse of st

Počet nalezených překladů: >100 (0.00294 s)

abuse of st.

zneužití n:

abuse

nadávat v:
zneužívat v:
znužívání
zneužívání n:
týrat v:
spílat v:
nadávka n:
zneužít
hrubé zacházení
zneužití n:
nadávky n: pl.

deal with st

pojednávat o čem
vypořádat se s čím v:
řešit
vyřešit
vyrovnat se s čím

intervene in st

vložit se do čeho
intervenovat
zasáhnout

affected by st

napadený čím
koho se něco týká
postižený čím

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to supply sb with st

dodat
poskytnout komu co

replaceable with st

zastupitelný
nahraditelný

replaceable by st

zastupitelný
nahraditelný

protection of st against st

ochrana
chránění proti čemu

means of doing st

prostředek
prostředky k čemu

fall for st.

skočit na něco (nějaký trik) [frsl.]
nechat se napálit [frsl.]

distinguish from st

rozlišit
rozeznat od čeho

demand st from sb

žádat co po kom
žádat co od koho

by means of st

pomocí čeho
prostřednictvím čeho

afford st

dovolit si
dopřát si (finančně)

abundant in st

bohatá na co
oplývající čím

without detriment to st

bez újmy na čem

trade st for st

vyměnit co za co

trade in st

obchodovat s čím

to the detriment of st

na úkor čeho

to make a decision on st

učinit rozhodnutí týkající se čeho

take measures to do st against st

přijmout opatření proti

take measures to do st

přijmout opatření k

substitute for st

náhražka čeho

stick to st

lpět na čem

st./sb. that is to be

budoucí

self-abuse

masturbace n:

sea of st.

spousta

remove st from obscurity

vynést na světlo

regulation over st

regulace čeho

press sb for st

požadovat po někom něco v:

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

held st in high regard

cenit si

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

do without st

obejít se bez čeho

division of st between sb

rozdělení čeho mezi koho

division of st among sb

rozdělení čeho mezi koho

demand for st

poptávka po čem

come again on st.

opakovat něco [frsl.]

be part and parcel of st

být nedílnou součástí něčeho

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

afraid be of st.

bát se

afflicted with st.

trpící (čím) v:

adjust st to st

přizpůsobit něčemu

adjust st

upravit

adjudge st. void

prohlásit za neplatné co

achieve st.

dosáhnout

accountable to sb. for st.

odpovědný

acceptance of st.

souhlas s n:

accede with st.

souhlasit s v:

abundant in st.

oplývající adj:

abundance of st.

nadbytek n:

abridge a sb. of st.

zbavit v:

St. Paul

hl.m. - Minnesota v USA n: [jmén.]

St. John's

hl.m. - Antigua n: [jmén.]

St. George's

hl.m. - Grenada n: [jmén.]

STVI / ST-TUC

Star Trek, sixth movie / 'The Undiscovered Country' [zkr.]

STV / ST-TFF

Star Trek, fifth movie / 'The Final Frontier' [zkr.]

STIV / ST-TVH

Star Trek, fourth movie / 'The Voyage Home' [zkr.]

STIII / ST-SFS

Star Trek, third movie / 'Search For Spock' [zkr.]

STII / ST-WOK

Star Trek, second movie / 'Wrath Of Khan' [zkr.]

STI / ST-TMP

Star Trek, first movie / The Motion Picture [zkr.]

ST-VOY

Star Trek, Voyager [zkr.]

ST-TOS

Star Trek, The Original Series [zkr.]

ST-TNG

Star Trek, The Next Generation [zkr.]

ST-DS9

Star Trek, Deep Space 9 [zkr.]

ST

Star Trek [zkr.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena