Online slovník a překladač

Výsledek překladu acc of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00292 s)

acc of

sama
samu

of

ze
od n:
vyjádření druhého pádu
z
na n:

out of

vedoucí z
ze conj:
mimo adv:
z conj:

unheart-of

neslýchaný adj:
neznámý adj:
bezpříkladný adj:

think of

pomyslet na (acc)
pomyslit si
pomyslet si

sort of

trochu
tak nějak
více méně

of course

ovšem
pochopitelně
samozřejmě

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unthought-of

nevzpomenutý adj:
netušený adj:

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of your

vašeho
vaší

lots of

hodně,spousta
hodně

kind of

trochu
druh n:

hear of

slyšet o
doslechnout se o

dispose of

vyřídit v:
zbavit se

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of science

vědní

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a question of

důležitý faktor

a number of

řada

a lot of

hodně

a couple of

dvojice adj:

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

ACC

Air Combat Command [zkr.] [voj.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena