Online slovník a překladač

Výsledek překladu accede to

Počet nalezených překladů: >100 (0.00146 s)

accede to

přistoupit k v:
přistoupit na v:

accede to the throne

nastoupit na trůn v:

accede to an office

nastoupit do úřadu v:

to

do

k (dat)
ku (dat)
ke (dat)
aby

come to

začínat v:
přijít k rozumu
docházet
dojet
dojít
dojíždět

refer to

odkázat na
poukázat na
upozornit na
odkaz na
odvolávat se na

due to

zásluhou
kvůli něčemu
způsobený adj:
v důsledku
kvůli

get to

dostat se k
přijet v:
ovlivnit v:
najít odezvu u

take to

oblíbit si
přilnout k
navyknout si

set-to

hádka n:
potyčka n:
rozepře n:

drink to

připije
připil
připít

accede

vstoupit v:
přistoupit v:
nastoupit v:

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to a fault

příliš
až příliš

talking-to

domluva n:
vyhubování n:

talking to

domluva n:
vyhubování n:

speak to

oslovovat
oslovit

see to

zařídit
zařizovat

represent to

objasnit v:
vysvětlit v:

prior to

před
dříve než

go to

odebrat se
navštívit v:

fail to

ne- v:
nedokázat v:

explain to

vyložit někomu
vysvětlit

compared to

v porovnání s
oproti

to spare

nazbyt

to someone

někomu

to perfection

dokonale

to pay

platit [eko.]

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to edge

jít na okraji v:

to deposit

uložení [eko.]

to date

dosud adv:

to boot

k dobru

to blame

obviňovat v:

to be subject to st

podléhat čemu

to all

všem

to a friend

příteli

to Mr.

panu

thanks to

díky (dat)

tend to

směřovat k v:

spring to

přiskočit v:

sail to

plout, plavit se někam /do něčeho (např. do Ameriky)

rise to

vyrovnat se s v:

resort to

uchýlit se k

regard to

ohled na n:

extend to

sahat k

drive to

dohnat v:

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

conve to

dopravovat v:

consent to

souhlas s

connect to

napojit v:

conform to

podřídit v:

confine to

omezit se na v:

compare to

přirovnat k v:

close to

blízko [obec.]

cling to

přisát se (by sucking)

bring to

přivést k sobě

accede with st.

souhlasit s v:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena