Online slovník a překladač

Výsledek překladu accede to the throne

Počet nalezených překladů: >100 (0.00307 s)

accede to the throne

nastoupit na trůn v:

to


aby
ku (dat)
ke (dat)
k (dat)
do

the

ten n:
ta n:
určitý člen
to n:

accede

přistoupit v:
vstoupit v:
nastoupit v:

to the bitter end

až do horkého konce
až do horké porážky

to take measures to do st

přijmout opatření
podniknout kroky k čemu

to clear the payment

provést
zúčtovat platbu

fail to

ne- v:
nedokázat v:

explain to

vysvětlit
vyložit někomu

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

attend to

vyřídit co [id.]
postarat se [id.]

accede to

přistoupit na v:
přistoupit k v:

x to the nth

x na n-tou [mat.] 6 6

wide of the mark (to be)

nezakládat se na pravdě

up to the present day

dodnes

to the value of

hodnotě

to the right

doprava

to the left

doleva

to the extent that

do té míry, že

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

to the detriment of st

na úkor čeho

to the contrary

opačně

to the back

dozadu

to someone

někomu

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to feel under the weather

cítit se pod psa [fráz.]

to edge

jít na okraji v:

to boot

k dobru

to blame

obviňovat v:

to be subject to st

podléhat čemu

to be a pain in the neck

být (příjemný) jako kudla v zádech [fráz.] [hovor.]

to all

všem

to a friend

příteli

throne

trůn n:

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

shit is going to hit the fan

bude to velký průšvih [fráz.]

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

rise to the occasion

osvědčit se v:

rise to

vyrovnat se s v:

put to the test

podrobit zkoušce v:

plaster to

přilepit k něčemu v:

pertain to

týkat se koho v:

ought to

měl by

nip off to the loo

odskočit si

lead a woman to the altar

vést nevěstu k oltáři [fráz.][zast.]

go to the dogs

špatně skončit

get to the point

jít k věci

extend to

sahat k

due to

kvůli

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

cut to the chase

dostaň se k jádru věci

cross over to the other side

zemřít

come to the point

dostat se k věci

come to the fore

zviditelnit se

close to the vest

skrytý adj:

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

bring to the attention (of)

představit

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

belong to

patřit k v:

belly up to the bar

sedět blízko u baru

back to the grind

návrat do práce

back to the drawing board

začít znovu od nuly

back to

zpět k

away to the races

bez problémů

attached to

přiložen k

armed to the teeth

ozbrojen po zuby

all the way to Egery and back

cesta oklikou

admit to the bar

přijmout mezi obhájce

add fuel to the flames

přilévat oleje do ohně, přiživovat spor [fráz.]

add fuel to the fire

přilévat benzín do ohně [fráz.]

accede with st.

souhlasit s v:

accede to an office

nastoupit do úřadu v:

a word to the wise is sufficient

porozumění klíčovému slovu

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

Global 2000 Report to the President

Global 2000 Report to the President [eko.]

Convention to Protect the Ozon Layer

Convention to Protect the Ozon Layer [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena