Online slovník a překladač

Výsledek překladu accelerated erosion

Počet nalezených překladů: 31 (0.00059 s)

accelerated erosion

zrychlená eroze [eko.]

erosion

eroze
rozrušení

accelerated

urychlen adj:
zrychlený adj:

water flow erosion

proudová eroze [eko.]

water erosion factor

faktor vodní eroze [eko.]

water erosion

vodní eroze [eko.]

tolerated erosion

tolerovaná eroze [eko.]

stage of erosion exposure

míra erozního ohrožení [eko.]

soil erosion

eroze půdy [eko.]

side erosion

boční eroze [eko.]

shift erosion

posuvná eroze [eko.]

sheet erosion

plošná eroze [eko.]

operational erosion control measure

provozní protierozní opatření [eko.]

normal erosion

normální eroze [eko.]

historical erosion

historická eroze [eko.]

gully erosion

výmolová eroze [eko.]

ground erosion

dnová eroze (toku) [eko.]

erosion spring

erozní pramen [eko.]

erosion risk rain

erozně nebezpečný déšť [eko.]

erosion rill

erozní rýha [eko.]

erosion interval

erozní cyklus [eko.]

erosion furrow

erozní brázda [eko.]

erosion cycle

erozní cyklus [eko.]

erosion base line

erozní základna [eko.]

erosion area

erozní oblast [eko.]

drop erosion

kapková eroze [eko.]

contemporaneous erosion

soudobá eroze [eko.]

anthropogenic erosion

antropogenní eroze [eko.]

admissible erosion

přípustná eroze [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena