Online slovník a překladač

Výsledek překladu acceptability principle

Počet nalezených překladů: 17 (0.00051 s)

acceptability principle.

princip přijatelnosti [eko.]

principle

poučka n:
podstata n:
zásada n:
princip n:

sustainability principle

princip udržitelnosti [eko.]

property-rights principle

princip vlastnických práv [eko.]

on principle

ze zásady

internal model principle

princip vnitřního modelu

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

convergence principle

princip konvergence [eko.]

beneficiary-compensates principle.

princip kompenzace příjemcem [eko.]

acceptability

přijatelnost

Rawlsian Difference Principle

Rawlsianův princip rozdílu [eko.]

Precautionary principle

Princip předběžné opatrnosti n: [eko.]

Polluter Pays Principle, PPP.

princip, že znečišťovatel platí [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena