Online slovník a překladač

Výsledek překladu control

Počet nalezených překladů: 61 (0.00164 s)

control

správa n:
vedení n:
regulace n:
ovládat v:
ovládání n:
kontrolovat v:
kontrolní adj:
kontrola n:
dozor n:
řízení
řídit
vláda n:
řídící adj:

control tower

kontrolní věž
řídicí letištní věž

control loop

řídící smyčka n: [tech.]
zpětnovazební smyčka n: [tech.]

control room

velín n:

control law

zákon řízení [tech.]

control error

regulační odchylka n: [tech.]

Control of Pollution Act

Control of Pollution Act [eko.]

self-control

sebekontrola n:
sebeovládání n:

rent control

kontrola nájemného
regulace nájemného

price control

cenová kontrola
cenová regulace

birth control

antikoncepce n:
populační kontrola

x-ray control

ovládání rentgenu n: [med.] 6 6

weed control

potírání plevelů [eko.]

under control

pod kontrolou

remote control

dálkové ovládání

quality control

řízení kvality

population control, economic approach to

kontrola populace, ekonomický přístup [eko.]

pest control

potírání škůdců [eko.]

passport control

pasová kontrola

out of control

neovladatelně

operational erosion control measure

provozní protierozní opatření [eko.]

multivariable control system

systém s více vstupy a výstupy [tech.]

jabber control

řízené přerušení přenosu n: [el.]

integrated pollution control

integrované omezení znečišťování [eko.]

hazardous waste control, assurance bonds

kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace [eko.]

fire-control

příprava na střelbu z děla n:

exchange control

devizová kontrola

ex control

následná kontrola [práv.][fin.]

emission reduction, command and control approach

redukce emisí, direktivní přístup [eko.]

efficiency and population control

efektivnost řízení populace [eko.]

damage control

odstranění následků

cruise control

regulace rychlosti jízdy [aut.]

command and control.

direktivní řízení (příkaz a kontrola) [eko.]

case-control study

studie případ-kontrola [eko.]

birth-control

antikoncepce n:

biological control

biologický boj [eko.]

benefit-cost analysis, pollution control benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění [eko.]

automatic water quality control system

automatizovaná soustava kontroly jakosti vody [eko.]

arms control

kontrola zbrojení n:

agenda control

řízení agendy [eko.]

Reasonably Available Control Technology (RACT).

rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT) [eko.]

Maximum Achievable Control Technology (MACT).

technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT) [eko.]

Best Achievable Control Technology (BACT).

nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT) [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena