Online slovník a překladač

Výsledek překladu control error

Počet nalezených překladů: 80 (0.00189 s)

control error

regulační odchylka n: [tech.]

control

řídící adj:
vláda n:
řídit
ovládání n:
ovládat v:
vedení n:
správa n:
kontrolovat v:
kontrola n:
dozor n:
řízení
regulace n:
kontrolní adj:

error

mýlka n:
chyba, omyl [eko.]
vada n:
přehmat n:
odchylka n:
blud n:
omyl
chyba

self-control

sebekontrola n:
sebeovládání n:

rent control

regulace nájemného
kontrola nájemného

price control

cenová kontrola
cenová regulace

control tower

řídicí letištní věž
kontrolní věž

control loop

zpětnovazební smyčka n: [tech.]
řídící smyčka n: [tech.]

birth control

populační kontrola
antikoncepce n:

x-ray control

ovládání rentgenu n: [med.] 6 6

weed control

potírání plevelů [eko.]

under control

pod kontrolou

typist's error

překlep n:

typing error

překlep n:

trial-and-error procedure

metoda pokus omyl

trial-and-error

metoda pokus omyl

remote control

dálkové ovládání

relative error

relativní chyba n: [tech.]

quality control

řízení kvality

population control, economic approach to

kontrola populace, ekonomický přístup [eko.]

pest control

potírání škůdců [eko.]

passport control

pasová kontrola

out of control

neovladatelně

operational erosion control measure

provozní protierozní opatření [eko.]

off-by-one error

chyba spočívající v použití hodnoty o jednotku menší nebo větší [it.]

multivariable control system

systém s více vstupy a výstupy [tech.]

jabber control

řízené přerušení přenosu n: [el.]

integrated pollution control

integrované omezení znečišťování [eko.]

in error

omylem adv:

hazardous waste control, assurance bonds

kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace [eko.]

fire-control

příprava na střelbu z děla n:

exchange control

devizová kontrola

ex control

následná kontrola [práv.][fin.]

error signal

regulační odchylka

error correction code

kód pro opravu chyb n: [el.]

error bar

vymezení chyby

emission reduction, command and control approach

redukce emisí, direktivní přístup [eko.]

efficiency and population control

efektivnost řízení populace [eko.]

damage control

odstranění následků

cruise control

regulace rychlosti jízdy [aut.]

control room

velín n:

control law

zákon řízení [tech.]

command and control.

direktivní řízení (příkaz a kontrola) [eko.]

case-control study

studie případ-kontrola [eko.]

birth-control

antikoncepce n:

biological control

biologický boj [eko.]

benefit-cost analysis, pollution control benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění [eko.]

automatic water quality control system

automatizovaná soustava kontroly jakosti vody [eko.]

arms control

kontrola zbrojení n:

agenda control

řízení agendy [eko.]

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

Reasonably Available Control Technology (RACT).

rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT) [eko.]

Maximum Achievable Control Technology (MACT).

technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT) [eko.]

Control of Pollution Act

Control of Pollution Act [eko.]

Best Achievable Control Technology (BACT).

nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT) [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena