Online slovník a překladač

Výsledek překladu control room

Počet nalezených překladů: >100 (0.00226 s)

control room

velín n:

control

řízení
řídit
ovládat v:
řídící adj:
vláda n:
vedení n:
správa n:
regulace n:
dozor n:
ovládání n:
kontrolovat v:
kontrolní adj:
kontrola n:

room

prostor
světnice n:
pokoj
komora n:
místnost
místo

tea-room

čajovna n:
restaurace n:

study room

studovna
pracovna

strong room

trezor n:
sejf n:

self-control

sebeovládání n:
sebekontrola n:

room temperature

pokojová teplota n:
teplota místnosti

rest room

odpočívárna
zotavovna

rent control

kontrola nájemného
regulace nájemného

reading room

čítárna n:
studovna n:

price control

cenová regulace
cenová kontrola

living room

obývák [hovor.]
obývací pokoj

control tower

kontrolní věž
řídicí letištní věž

control loop

zpětnovazební smyčka n: [tech.]
řídící smyčka n: [tech.]

birth control

antikoncepce n:
populační kontrola

ante-room

předpokoj
předsíň

x-ray control

ovládání rentgenu n: [med.] 6 6

women's room

dámské pokoje n: pl.

weed control

potírání plevelů [eko.]

waiting room

čekárna n:

utility room

domácí dílna n:

under control

pod kontrolou

testing room

zkušebna n:

test room

zkušebna n:

small room

pokojík

sitting room

obývací pokoj

single room

jednolůžkový pokoj

show-room

výstavní síň

sample room

vzorkovna n:

room-mate

spolubydlící adj:

remote control

dálkové ovládání

recreation room

společenská místnost

reading-room

čítárna n:

quality control

řízení kvality

pest control

potírání škůdců [eko.]

passport control

pasová kontrola

out of control

neovladatelně

multivariable control system

systém s více vstupy a výstupy [tech.]

mail room

podatelna n:

machine room

strojovna n:

locker room

šatna (zejména sportovců)

ladies' room

dámské toaleta

jabber control

řízené přerušení přenosu n: [el.]

integrated pollution control

integrované omezení znečišťování [eko.]

fire-control

příprava na střelbu z děla n:

exchange control

devizová kontrola

ex control

následná kontrola [práv.][fin.]

dressing-room

oblékárna n:

drawing room

přijímací pokoj

double room

dvoulůžkový pokoj

damage control

odstranění následků

cruise control

regulace rychlosti jízdy [aut.]

control law

zákon řízení [tech.]

control error

regulační odchylka n: [tech.]

consulting room

poradna n:

command and control.

direktivní řízení (příkaz a kontrola) [eko.]

coffee room

kavárna

cloak-room

šatna n:

clean room

čistý provoz

changing room

zkušební kabinka n:

case-control study

studie případ-kontrola [eko.]

boiler-room

kotelna n:

birth-control

antikoncepce n:

biological control

biologický boj [eko.]

bar-room

výčep n:

arms control

kontrola zbrojení n:

animal room

zvěřinec n: [bio.] 5 5

agenda control

řízení agendy [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena