Online slovník a překladač

Výsledek překladu controll end well

Počet nalezených překladů: >100 (0.0022 s)

controll end well

koncová regulační šachtice [eko.]

well

pramenit v:
vřídlo
dobře 2 8
no 5 7
zdráv 3 6
vytrysknout v:
vrt n:
nádrž
nu 6 6
zřídlo n:
správně adv:
nuže 7 6
pěkně adv:
studna n:
dobrý adj:
pramen n:
tedy 4 7
inu

end

cíl n:
zakončit
mez
smrt
finální adj:
koncový adj:
závěr n:
skoncovat v:
účel
ukončit v:
skončit v:
výsledek n:
ukončení n:
končit v:
konec n:
krajní adj:

put an end to

skoncovat s v:
skončit s v:
udělat přítrž v:
skoncovat v:

low-end

nenáročný adj:
podřadný adj:
zmetkový adj:

well-knit

ucelený adj:
dobře sestavený adj:

well-kept

pěstěný adj:
dobře udržovaný adj:

well-head

původ n:
zdroj

well-founded

opodstatněný adj:
odůvodněný adj:

well-established

zavedený adj:
osvědčený

week-end

víkend n:
konec týdne

to the bitter end

až do horkého konce
až do horké porážky

fag end

filtr
cigaretový oharek

end-user

konečný spotřebitel
koncový uživatel

end user

konečný uživatel [eko.]
koncový uživatel

year-end

konec finančního roku

well-read

vzdělaný adj:

well-made

dobře udělaný adj:

well-known

známý adj:

well-informed

informovaný adj:

well-heeled

zazobaný n: [hovor.]

well-formed

dobře formovaný adj:

well-fixed

zámožný adj:

well-fed

vypasený adj:

well-equipped

dobře vybavený adj:

well-educated

vzdělaný adj:

well-earned

zasloužený adj:

well-done

dobře adv:

well-disposed

nakloněný adj:

well-developed

vyvinutý adj:

well-designed

dobře navržený adj:

well-deserved

zasloužený adj:

to what end?

k jakému účelu? [fráz.]

to this end

za tímto účelem

to that end

k tomu účelu

tail end

zadní část n:

rear end

zadní část vozidla n:

in the end

nakonec

hipped end

valba [stav.]

end-use markets

trhy konečného užití [eko.]

end-of-pipe technology

technologie na konci potrubí [eko.]

end up

ukončit

end table

malý stolek, vedle gauče nebo křesla n:

end product

konečný produkt

end consumer

konečný spotřebitel

dead-end job

zaměstnání bez vyhlídek

dead end

slepá ulice

by the end of

do konce (čeho)

butt-end

tlustý konec n:

butt end

tlustý konec n:

at the end of

koncem

at my wits' end

velmi rozrušený

all's well that ends well

konec dobrý všechno dobré

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena