Online slovník a překladač

Výsledek překladu controlled economy

Počet nalezených překladů: 42 (0.00117 s)

controlled economy

kontrolovaná (řízená) ekonomika [eko.]

economy

hospodaření n:
ekonomika
hospodářství
hospodárnost n:

economy class

ekonomická třída n:
turistická třída n:
nejlevnější třída n:

underground economy

šedá ekonomika
stínová

remotely controlled

dálkově řízený
dálkově ovládaný

planned economy

plánovaná ekonomika [eko.]
plánované hospodářství

command economy

direktivní ekonomika
příkazová ekonomika

transition economy

přechodová ekonomika

traditional economy

tradiční ekonomika

steady state economy

statická ekonomika [eko.]

state-controlled

řízený státem [eko.]

stabilization of the economy

stabilizace ekonomiky [eko.]

scale of economy

rozsah ekonomiky [eko.]

remote-controlled

na dálkové ovládání adv:

radio-controlled

ovládaný rádiem adj:

overheating of an economy

přehřátí ekonomiky

mixed economy

smíšená ekonomika n:

mature economy

zralá ekonomika [eko.]

market oriented economy

tržní ekonomika n: [fin.]

market managed economy

trhem řízená ekonomika

market economy

tržní ekonomika n:

machine-controlled

strojem ovládaný adj:

intervene in the economy

zasahovat do ekonomiky

government-controlled

vládou kontrolovaný [eko.]

free market economy

ekonomika volného trhu [eko.]

free economy

tržní ekonomika

dual economy

duální ekonomika

custom economy

zvyková ekonomika

controlled vocabulary

řízený slovník n:

controlled variable

regulovaná veličina [tech.]

controlled

řízený

Dynamic Integrated Climate-Economy (DICE)

integrovaná dynamická ekonomika klimatu [eko.]

Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards.

podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena