Online slovník a překladač

Výsledek překladu convection effect

Počet nalezených překladů: 63 (0.00165 s)

convection effect

konvekční jev [eko.]

effect

vykonat
sjednat
výsledek n:
účinnost n:
smysl n:
majetek n:
následek n:
efekt
účinek

take effect

vstoupit v platnost n:
nabýt účinnosti
nabýt platnosti

side effect

vedlejší účinek
průvodní jev
vedlejší efekt

income effect

účinek příjmu
vliv příjmu [eko.]
důchodový efekt

after-effect

dodatečný
následný efekt
důsledek n:

have an effect

působit
způsobit

convection

proudění n:
konvekce n:

toxic effect synergism

synergismus toxického účinku [eko.]

toxic effect

toxické působení [eko.]

threshold of harmful effect

práh škodlivého působení [eko.]

substitution effect of carbon taxes

substituční efekt uhlíkové daně [eko.]

substitution effect

substituční efekt

side-effect

vedlejší účinek

risk assessment, NOAEL (No-observed-adverse-effect level)

hodnocení rizika, NOAEL [eko.]

risk assessment, LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect level

hodnocení rizika, LOAEL [eko.]

resulting pesticide effect

následný účinek pesticidu [eko.]

residual herbicide effect

reziduální následný účinek herbicidu [eko.]

relocation effect

realokační efekt [eko.]

purification effect

čisticí efekt [eko.]

piezoelectric effect

piezoelektrický efekt [fyz.]

piezo effect

piezoefekt [fyz.]

pesticide side-effect

vedlejší účinek pesticidu [eko.]

no-observed-adverse-effect level

noael [eko.]

no-observable-effect concentrations (noec)

koncentrace nevyvolávající viditelný efekt [eko.]

multiplying effect

multiplikační efekt

market effect

významný efekt [eko.]

lowest-observed-adverse-effect level

loael [eko.]

late effect of toxic substance

pozdní účinek toxické látky [eko.]

in effect

ve skutečnosti adv:

hydrological effect

hydrologický jev [eko.]

harmful effect

škodlivý účinek

greenhouse effect

skleníkový efekt

crowding-out effect

fekt nevpuštění dovnitř [eko.]

crowding-in effect.

efekt vstupu [eko.]

critical effect

kritický účinek [eko.]

convection flowing

konvekční proudění [eko.]

combined effect

kombinovaný účinek [eko.]

chronic effect

chronický (pozdní) účinek [eko.]

certainty effect

efekt jistoty [eko.]

bandwagon effect

vliv módní tendence [eko.]

antagonism of toxic effect

antagonismus toxického účinku [eko.]

advection effect

advekční jev [eko.]

Veblen effect

Veblenův efekt [eko.]

Doppler effect

Doplerův efekt

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena